Tullverket

Varor med importrestriktioner

För vissa varor finns det särskilda importbestämmelser, det vill säga restriktioner. Innan du importerar är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller för din vara. Du kanske behöver en licens eller ett tillstånd.

Anledningar till att det finns importrestriktioner är

 • handelspolitiska skäl
 • hänsyn till miljön
 • hänsyn till människors hälsa eller säkerhet
 • att förhindra spridning av djur- och växtsjukdomar.

Du kan behöva importlicens

För att få importera varor som EU har importbegränsat, till exempel vissa jordbruksprodukter, behöver du en importlicens.

Du kan behöva importtillstånd

En del varor som exempelvis läkemedel, kemikalier och ekologiska produkter kräver i viss utsträckning importtillstånd för att få importeras till EU. Du söker tillståndet hos ansvarig myndighet.

Styrkande handlingar

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Styrkande handlingar

Vissa varor kan du behöva registrera

Vid import av vissa varor kan en registrering krävas hos ansvarig myndighet. Exempelvis ska alla som har yrkesmässig import av livsmedel vara registrerade hos eller godkända av miljöförvaltningen eller motsvarande i respektive kommun.

Använd call me-koder för att informera oss

Call me-koder (åtgärdsindikatorer) använder du för att informera Tullverket om att en sändning omfattas av restriktioner, det vill säga särskilda villkor, för att importera eller exportera.

Call me-koder

Utrotningshotade djur och växter

Det finns olika restriktioner som förbud och krav på tillstånd eller intyg för att föra utrotningshotade djur och växter över Sveriges gränser. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Utrotningshotade djur och växter

Tobak

Om du som företagare vill importera tobaksvaror till Sverige berörs du av olika lagstiftningar. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs. Ansvariga myndigheter är Tullverket och Skatteverket.

Tobak

Alkohol

Om du som företagare vill importera vin eller andra alkoholdrycker till Sverige berörs du av lagstiftningen på många områden. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Alkohol

Läkemedel

Om du som företagare vill importera läkemedel till Sverige i kommersiellt syfte berörs du av olika lagstiftningar. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Läkemedel

Narkotikaprekursorer

Om du vill föra in eller ut narkotikaprekursorer, det vill säga kemikalier som behövs vid tillverkning av narkotika, krävs ibland tillstånd eller att du har registrerat dig hos Läkemedelsverket. Tullverket har i uppdrag att bekämpa smuggling av dessa varor.

Narkotikaprekursorer

Vapen

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Vapen

Immaterialrätt

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.

Immaterialrätt

Andra myndigheter

Andra myndigheter än Tullverket har ansvar för särskilda varor som omfattas av importrestriktioner:

Havs- och vattenmyndigheten

 • Fiskeriprodukter

Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverket

 • Ekologiska produkter som inte är livsmedel
 • Animaliska produkter som inte är livsmedel
 • Foder
 • Levande djur
 • Livsmedel för privat bruk
 • Socker
 • Spannmål och ris
 • Växter, trä, träprodukter, plantor m.m

Jordbruksverket

Kommerskollegium

 • Järn, stål och aluminium 

Kommerskollegium

Livsmedelsverket

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Animaliska och vegetabiliska livsmedel
 • Ekologiska produkter
 • Vissa kosttillskott
 • Ris från vissa länder 

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

 • Läkemedel
 • Vissa kosttillskott
 • Naturläkemedel
 • Vissa utvärtes medel
 • Homeopatika

Läkemedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Explosiva ämnen och pyrotekniska produkter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket

 • Avfall
 • Import av elektriska och elektroniska produkter
 • Ozonnedbrytande ämnen 

Naturvårdsverket

Polismyndigheten

 • Vapen av olika slag 

Polisen

Skogsstyrelsen

 • Möbler
 • Pappersprodukter
 • EU:s timmerförordning
 • Flegt

Skogsstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Radioaktiva ämnen 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)