Tullverket

Importera för särskild användning eller förädling

Vissa varor kan du importera med nedsatt tull eller helt tullfritt. Det här kan vara aktuellt när du importerar varor som du reparerar eller bearbetar, utställningsvaror eller varor som du ska använda till särskilda ändamål.

Aktiv förädling

När du importerar en vara, låter bearbeta eller reparera den och sedan återexporterar varan eller anmäler den till ett nytt förfarande kallas det aktiv förädling. Du behöver inte betala någon tull, moms eller andra skatter för varor som genomgår aktiv förädling. Du behöver inte heller betala antidumpningstullar eller söka någon importlicens för dessa varor.

Läs mer om aktiv förädling.

Slutanvändning

Om den vara du importerar ska användas för ett särskilt ändamål eller inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning som kan ge dig tullnedsättning eller tullbefrielse.

Läs mer om slutanvändning.

Tillfällig införsel

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar en vara till EU för att senare återexportera den i oförändrat skick. Med ett tillstånd till tillfällig införsel behöver du inte betala någon tull, skatt eller andra avgifter för varan.

Läs mer om tillfällig införsel.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000