Tullverket

Räkna ut tull och avgifter

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter. Här hittar du information om hur du räknar ut tullavgifter och andra avgifter.

Klassificering

När du importerar en vara behöver du alltid uppge din varas varukod. För att ta reda på varukoden behöver du känna till hur du klassificerar en vara.

Läs mer om klassificering.

Tullvärde

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att räkna ut tullen på en vara används ett underlag som kallas tullvärde. I tullvärdet ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan.

Läs mer om tullvärde.

Ursprung

Du kan ibland få betala lägre tull eller helt slippa betala tull för att det finns ett avtal mellan EU och det land du importerar från. Det som avgör om du kan få den förmånen är var varan har sitt ursprung.

Varans ursprung avgör också om du behöver betala antidumpnings-, tilläggs- eller utjämningstullar.

Läs mer om ursprung.

Importmoms

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket, du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket.

Läs mer om importmoms.

Punktskatt vid import

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster. Du som importerar dessa varor och tjänster till Sverige ska i de flesta fall betala punktskatt till Tullverket men i vissa fall till Skatteverket.

Läs mer om punktskatt vid import.

Antidumpningstull och utjämningstull

Antidumpningstullar och utjämningstullar är handelspolitiska åtgärder som ska skydda EU:s företag mot dumpade priser.

Läs mer om antidumpningstull och utjämningstull.

Tullkvoter

En tullkvot är ett på förhand bestämt värde eller en på förhand bestämd kvantitet av en vara som du kan importera med nedsatt tull eller helt tullfritt under en angiven tidsperiod. En sådan kvot gäller för import till hela EU och inte bara till Sverige.

Läs mer om tullkvoter.

Uppdaterad: 2019-03-15


4000