Tullverket

Betala tull och andra avgifter

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter. Här hittar du information om hur du betalar tullavgifter och andra avgifter och vad som händer om du inte betalar.

Tullräkningar

När du importerar en vara och inte betalar avgifterna i samband med att du deklarerar varan får du en tullräkning. Du kan hantera dina tullräkningar elektroniskt på flera olika sätt beroende på vad ditt företag har för behov.

Läs mer om tullräkningar.

Tulltillägg

Du som inte deklarerar tull- och skatteavgifter till Tullverket korrekt får betala en avgift i form av ett tulltillägg.

Läs mer om tulltillägg.

Förseningsavgifter

Du som inte lämnar din kompletterande deklaration i tid måste betala en förseningsavgift till Tullverket.

Läs mer om förseningsavgifter.

Vite

Du som inte lämnar en handling eller uppgift till Tullverket som du enligt tullagstiftningen måste lämna, kan bli förelagd med vite att du ska lämna handlingen eller uppgiften. Ett vite är ett påtryckningsmedel i form av ett bestämt belopp.

Läs mer om vite.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000