Tullverket

Om tullar och avgifter

När du importerar en vara till Sverige från ett land utanför EU behöver du betala tull, moms och andra avgifter.

För att veta vad just din import kommer att kosta behöver du veta vilken varukod din vara har. Du behöver också räkna fram varans tullvärde och betala importmoms. Andra tullar och avgifter kan tillkomma eller dras ifrån.

Klassificering – vilken varukod har min vara?

Alla varukoder finns samlade i söksystemet Tulltaxan. När du har klassificerat din vara och hittat varukoden, får du information som är knuten till varan: vilken tullavgift som gäller och om det finns andra avgifter att betala. Du får också veta om det finns särskilda bestämmelser eller restriktioner för din vara. Därför är det mycket viktigt att klassificeringen blir rätt.

Läs mer om klassificering.

Tullvärde

Tullvärdet är varans pris, plus frakt- och försäkringskostnader, inklusive kostnader för lastning, lossning och hantering fram till EU:s gräns. Tullsatserna varierar mellan 0 och 20 procent, men det förekommer även högre tullsatser för vissa varor.

Läs mer om tullvärde.

Importmoms

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket, du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket.

Läs mer om importmoms.

Ursprung

Du kan ibland få betala lägre tull eller helt slippa betala tull för att det finns ett avtal mellan EU och det land du importerar från. Det som avgör om du kan få den förmånen är var varan har sitt ursprung.

Varans ursprung avgör också om du behöver betala antidumpnings-, tilläggs- eller utjämningstullar.

Läs mer om ursprung.

Punktskatt vid import

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster. Du som importerar dessa varor och tjänster till Sverige ska i de flesta fall betala punktskatt till Tullverket men i vissa fall till Skatteverket.

Läs mer om punktskatt vid import.

Antidumpningstull och utjämningstull

Antidumpningstullar och utjämningstullar är handelspolitiska åtgärder som ska skydda EU:s företag mot dumpade priser.

Läs mer om antidumpningstull och utjämningstull.

Tullkvoter

En tullkvot är ett på förhand bestämt värde eller en på förhand bestämd kvantitet av en vara som du kan importera med nedsatt tull eller helt tullfritt under en angiven tidsperiod. En sådan kvot gäller för import till hela EU och inte bara till Sverige.

Läs mer om tullkvoter.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)