Tullverket

Frihandel vid import

Du som importerar en vara till Sverige kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal som EU har slutit med många länder.

Frihandel som ger tullfrihet eller tullnedsättning

Du som importerar en vara till Sverige kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal som EU har slutit med många länder.

Läs mer om frihandel som ger tullfrihet eller tullnedsättning.

Ursprung vid import

Det är viktigt att skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling och bestämmelser för ursprung som inte medför förmånsbehandling. 

Läs mer om ursprung vid import.

Intyg för förmånsbehandling vid import

För att få förmånsbehandling när du importerar varor behöver du använda rätt intyg. Du behöver också veta vilka olika regler som gäller för de olika intygen.

Läs mer om de olika intygen för förmånsbehandling vid import.

Bestämmelser och begrepp vid frihandel

Här kan du läsa om olika bestämmelser och begrepp som förekommer inom frihandel.

Läs mer om bestämmelser och begrepp vid frihandel.

Meddelanden till importörer från kommissionen vid tvivel om ursprung

När EU-kommissionen får vetskap om oegentligheter och om det finns rimliga tvivel rörande ursprunget för vissa varor går kommissionen ut med meddelanden till företagen i EU.

Ta reda på vilka meddelanden från kommissionen om tvivel om ursprung som är i kraft nu.

Förmånsbehandling i Tulltaxan

I Tulltaxan kan du se om du kan begära förmånsbehandling av en vara. Här får du veta hur du söker information om förmånsbehandling i Tulltaxan.

Läs mer om förmånsbehandling i Tulltaxan.

Importörens ansvar och tullmyndighetens kontroll

Du som importerar en vara har ansvar för de uppgifter som lämnas i en tulldeklaration, inklusive uppgifter om varans förmånsursprung och ursprungsintyg. Tullverket har möjlighet att kontrollera intyg som misstänks  vara felaktiga.

Läs mer om vad som är importörens ansvar och vad tullmyndigheten kontrollerar.

Vanliga koder vid förmånsbehandling

När du tulldeklarerar en vara och begär förmånsbehandling av varan behöver du lämna vissa koder i deklarationen. Här ser du en översikt över de vanligaste koderna.

Se vilka som är de vanligaste koderna vid förmånsbehandling.

Bestämmelser för olika länder och områden

Här hittar du detaljerade bestämmelser för frihandel med olika länder och områden.

Läs mer om vilka bestämmelser som gäller för olika länder och områden.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000