Tullverket

Deklarera varor vid import

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.

Olika typer av tulldeklarationer för import

Det finns olika sätt att lämna en tulldeklaration vid import.

Läs om de olika typerna av tulldeklarationer för import.

Deklarationshandledningar

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du importerar varor.

Ta hjälp av deklarationshandledningarna.

Styrkande handlingar

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Läs mer om styrkande handlingar.

Oförtullade varor

En importerad vara som du inte har anmält eller deklarerat  räknas som en oförtullad vara. Att inte anmäla eller deklarera varor som importeras till Sverige är olagligt och kan vara ett brott enligt smugglingslagen.

Läs mer om oförtullade varor

När det blir fel – ändra eller ogiltigförklara en deklaration

Om du upptäcker att det har blivit fel i en tulldeklaration ska du ansöka om en ändring och i vissa fall ska du ogiltigförklara deklarationen.

Läs mer om hur du gör en ändring i eller ogiltigförklarar en tulldeklaration

Föranmälan av varor vid import

När du ska föra in en vara i EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan kommer till EU. När det gäller varor som förs in till EU är det transportören som är ansvarig för att lämna föranmälan en viss tid före importen.

Läs mer om föranmälan av varor vid import.

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering


4000