Tullverket

Immaterialrätt

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.

Produkterna som tillverkas är förfalskningar, i folkmun kallade piratkopior. Piratkopior finns inom de flesta produktkategorier, som märkeskläder, mediciner, elektronikvaror, leksaker, mobiltelefoner, smink och läkemedel. Ju mer attraktiv en produkt är, desto större intresse finns det för att piratkopiera den världen över. Det råder ingen tvekan om att handeln med piratkopior har ökat stort under 2000-talet. En bidragande orsak är att det är så enkelt att beställa produkter via internet. Ofta kommer de förfalskade varorna från Kina, men det tillverkas många förfalskningar i andra länder också.

Bidrar till snedvriden konkurrens

Sett ur ett samhällsperspektiv finns det en rad problem förknippade med piratkopieringen. Ett problem är att handeln med piratkopior är en viktig inkomstkälla för grov organiserad brottslighet. Ett annat är att den fria konkurrensen på marknaden sätts ur spel. När företag som har lagt ner stora resurser på att utveckla en produkt får problem med lönsamheten leder det till att arbetstillfällen går förlorade och att samhället förlorar skatteintäkter.

Agera på misstänkta piratkopior

Du som är innehavare av en immateriell rättighet som ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent kan ansöka hos oss om ett ingripande. Din ansökan kan gälla inom enbart Sverige eller inom hela EU. Den kan också vara begränsad till vissa EU-länder. Den ansökningsblankett som du ansöker om ingripande eller förlängning på finns på EU-kommissionens webbplats. Där finns även  instruktioner för hur du fyller i blanketten.

Läs om och ladda ner ansökningsblanketten hos EU-kommissionen.

Du kan också tipsa Tullverket om du misstänker att det görs intrång i immaterialrätten.

Det här kan Tullverket göra

När en rättighetshavare har ansökt om ett ingripande kan Tullverket ingripa och stoppa varor som kommer från länder utanför EU och som misstänks vara förfalskade. Tullverket kan även på eget initiativ göra ingripanden mot misstänkta varor. En misstanke om förfalskning kan uppstå på grund av en varas eller förpacknings utseende eller egenskaper. 

När vi har stoppat en vara kontaktar Tullverket rättighetshavaren som får bedöma om det har skett ett intrång. Rättighetshavaren ska skriftligt motivera varför varan anses vara förfalskad eller hur ett intrång i en rättighet på annat sätt har gjorts. Därefter tar Tullverket ställning till om vi ska göra ett ingripande.

Det kan då bli aktuellt med en civilprocess mellan importören och rättighetshavaren.

Det här kan Tullverket inte göra

Tullverket kan inte ingripa mot varor som parallellimporteras till Sverige. Parallellimporterade varor är varor som har tillverkats eller släppts ut på en annan marknad med rättighetshavarens samtycke.

Vi kan inte heller ingripa mot varor som ingår i en resandes personliga bagage och som förs in av resenären själv. Undantaget är om vi misstänker att varan förs in i kommersiellt syfte.

Myndighetssamverkan

Tullverket samverkar med andra myndigheter i Myndighetssamverkan mot piratkopiering. De andra myndigheterna är Patent- och registreringsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Andra myndigheter som också arbetar med immaterialrättsfrågor är:

  1. EUIPO - European Union Intellectual Property Office
  2. WIPO – World intellectual property organisation

Bestämmelser

Det är de här författningarna som gäller när vi ingriper i immaterialrättsfrågor: 

  1. Europarlamentets och Rådets förordning (EU) nr 608/2013
  2. Kommissionens förordning (EG) nr 1352/2013
  3. 4 kap. 16 § 44-49 §§ i tullagen, SFS (2016:253)
  4. 77 § i tullförordningen, SFS (2016:287)

Sök efter fullständiga lagtexter eller enskilda lagparagrafer ur svenska lagar i regeringskansliets rättsdatabas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000