Tullverket

Lagra varor

Du kan lagra varor på ett tullager eller på ett tillfälligt lager.

Det finns två typer av lager för oförtullade varor: tullager och anläggning för tillfällig lagring. Här kan du jämföra dem för att se vilken typ av lager som passar just dig bäst. Kanske har du bara behov av en lagertyp, kanske behöver du dem båda.

Jämför tullager och tillfällig lagring.

Lagra varor på ett tullager

Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där du kan lagra egna eller andras icke-unionsvaror.

Läs om tullager.

Lagra varor i en anläggning för tillfällig lagring

När du tar in en vara till EU:s tullområde och anmäler varan till tullmyndigheten får den statusen tillfällig lagring.

Läs om tillfällig lagring.

Uppdaterad: 2017-10-02Captcha *