Tullverket

Anmäl och lagra varor

Varor som förs in till EU:s tullområde ska omedelbart vid ankomsten anmälas till tullmyndigheten. I och med att du har anmält en vara till tullmyndigheten anses den vara i tillfällig lagring.

Du har sedan möjlighet att lagra oförtullade varor. Det finns olika typer av lager för detta. Vilket lager du ska välja beror på vilket behov du har.

Tillfällig lagring

När du tar in en vara till EU:s tullområde och anmäler varan till tullmyndigheten får den statusen tillfällig lagring. Varorna får vara i tillfällig lagring på en anvisad plats eller en godkänd plats. En godkänd plats är antingen anläggning för tillfällig lagring eller en annan godkänd plats. Som namnet antyder får varor bara vara i tillfällig lagring under en begränsad tid.

Läs om tillfällig lagring och de olika platserna där varor kan vara i tillfällig lagring.

Tullager

Om du i stället vill lagra varan under en obestämd tid kan du välja att lagra den på ett tullager. Det är en plats som Tullverket har godkänt där du kan lagra egna eller andras icke-unionsvaror. På tullagret har du även möjlighet att hantera varorna enligt bilaga 71-03 i Kompletteringsförordningen.

Läs om tullager.

Jämför tullager och tillfällig lagring

Reglerna för tillfällig lagring och tullager skiljer sig åt på många punkter, bland annat hur länge du får lagra varorna och hur du får hantera varorna under lagringstiden. Här kan du jämföra de olika lagertyperna för att se vilken som passar bäst för just dig.

Jämför tullager och tillfällig lagring

Varors tullstatus

En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. Under vissa omständigheter måste varors status styrkas. När du behöver styrka din varas tullstatus kan du använda statusbesivsen T2L eller T2LF.

Läs mer om varors tullstatus.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Texten har förtydligats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)