Tullverket

Anmäl och lagra varor

Det finns två typer av lager för oförtullade varor – tullager och anläggning för tillfällig lagring. Här kan du jämföra dem och se vilken typ av lager som passar just dig bäst. Kanske har du bara behov av en lagertyp? Kanske behöver du båda?

Jämför tullager och tillfällig lagring.

Tillfällig lagring

När du tar in en vara till EU:s tullområde och anmäler varan till tullmyndigheten får den statusen tillfällig lagring. Varorna får vara i tillfällig lagring på en anvisad plats, på en anläggning för tillfällig lagring eller på en annan godkänd plats.

Läs om tillfällig lagring.

Tullager

Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där du kan lagra egna eller andras icke-unionsvaror.

Läs om tullager.

Sidan uppdaterades: 2020-12-31

Vad är ändrat: Språklig justering


4000