Tullverket

Varors tullstatus

En varas tullstatus bestäms av om varan är en unionsvara eller en icke-unionsvara. När du behöver styrka din varas tullstatus kan du använda statusbevisen T2L eller T2LF. 

En unionsvara är enkelt förklarat en vara som har sitt ursprung i EU eller som har importerats till EU.

Du kan behöva styrka din varas unionsstatus om den under transporten tillfälligt lämnat unionens tullområde. Du kan då bevisa att din vara är en unionsvara med statusbeviset T2L. Om din vara kommer från ett område som ingår i EU:s tullunion men inte i skatteunionen – till exempel Kanarieöarna – ska du använda statusbeviset T2LF.

Utfärda T2L eller T2LF

T2L och T2LF utfärdar du på enhetsdokumentet. Fyll i uppgifterna på blad 4, skriv ut och skriv under i original.

Ladda ner enhetsdokumentetPDF

Statusbevisen T2L och T2LF ska i normalfallet bestyrkas av ett behörigt tullkontor. Du kan också ansöka om ett tillstånd för att bli godkänd utfärdare för T2L, vilket innebär att du inte behöver få dokumentet bestyrkt.

Läs mer och ansök om tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus för unionsvaror.

Elektronisk hantering

Några länder, till exempel Nederländerna och Spanien har idag elektronisk hantering av statusbevis som de utfärdar men i merparten av EU:s medlemsländer använder du blanketten i pappersformat.

Samtliga EU-stater ska senast 2025 ha tillgång till ett nytt system, Pous, som står för ”Proof of Union Status”. I Pous-systemet kommer bevis för unionsstatus att registreras.

Fram till Pous-systemet är i drift kan du använda följande statusbevis:

  1. T2L utfärdat på papper
  2. Rederiets manifest
  3. Faktura- eller transportdokument
  4. Ett manifest för tulländamål. Ett sådant manifest får bara användas för varor med tullstatusen unionsvaror som har lastats på ett fartyg i en unionshamn.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000