Tullverket

Exportera varor till ett annat EU-land

Det är i princip fri rörlighet för varor mellan länderna i EU. Du behöver alltså inte lämna en exportdeklaration när du säljer till ett land inom EU.

Trots att varor kan röra sig fritt inom EU så finns det begränsningar eftersom varje EU-land har rätt att i vissa fall stoppa varor med hänsyn för miljö, hälsa och säkerhet. Exempel på det är narkotika, läkemedel och vapen. För att veta vad som gäller i mottagarlandet kontakta landets ambassad eller tull.

Se kontaktuppgifter till andra länders representationer i Sverige hos Utrikesdepartementet.

Se kontaktuppgifter till andra tullmyndigheter hos WCO.

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000