Tullverket

Exportera  för bearbetning eller reparation

När du tillfälligt exporterar en unionsvara, låter bearbeta eller reparera den och sedan återimporterar varan kallas det passiv förädling.

När du återimporterar den förädlade produkten betalar du ingen eller lägre tull och moms än vid normal import.

Läs mer om passiv förädling.

Sidan uppdaterades: 2020-12-07

Vad är ändrat: Språklig justering


4000