Tullverket

Deklarera varor vid export

När du exporterar en vara ska du först lämna en digital exportdeklaration till Tullverket. Du kan lämna den själv eller ta hjälp av ett ombud som är registrerat hos oss.

Deklarationshandledningar

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du exporterar varor.

Få hjälp med hur du fyller i din exportdeklaration.

Begära klarering

När du skickat in din exportdeklaration får den ett tull-id, ett unikt nummer för din sändning. För att exporten ska bli godkänd behöver du begära klarering. Det gör du genom att du eller ditt ombud besöker exporttullkontoret och presenterar tull-id.

Läs mer om att begära klarering vid export.

Direkt eller indirekt export

Du kan ha antingen direkt eller indirekt export och det är viktigt att du är uppmärksam på ifall det är en direkt eller indirekt export du genomför.

Läs om direkt och indirekt export.

Exportbevis

I vissa fall kan du behöva styrka att varorna har förts ut ur EU med ett exportbevis.

Läs om exportbevis.

Föranmälan av varor

När du ska föra ut en vara ut EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan lämnar EU.

Läs mer om föranmälan av varor vid export.

Upprätta en deklaration genom registrering i deklarantens bokföring

På vissa villkor får du skicka varor direkt från företaget eller andra platser som Tullverket har anvisat eller godkänt. Du deklarerar varorna genom att registrera dem i bokföringen. Därefter ska du avisera varornas avgång till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration. För att använda registrering i deklarantens bokföring måste du ha ett tillstånd.

Läs mer om att upprätta en deklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Styrkande handlingar

Till exportdeklarationen ska det finnas styrkande handlingar som du ska kunna visa upp på begäran av Tullverket. Styrkande handlingar är underlag som styrker de uppgifter du lämnar i din tulldeklaration.

Läs om styrkande handlingar vid export.

Temporär export

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Det kan vara till exempel verktyg som du behöver för att utföra ett arbete, varor för utställningar eller provkollektioner.

Läs om temporär export.

Klassificering

När du deklarerar en vara för export måste du ange en varukod. Varukoden är en sifferkod som beskriver varan och den styr vilka bestämmelser som gäller vid import och export. Alla varukoder finns samlade i tulltaxan. Vid export består varukoden normalt av åtta siffror.

Läs om hur du klassificerar varor.

Deklarera digitalt

Du registrerar och skickar in exportdeklarationen till Tullverket via Electronic Data Interchange, EDI eller via Tullverkets internetdeklaration, TID.

Läs mer om hur du deklarerar digitalt.

De uppgifter som du lämnar i exportkontrollsystemet ECS används även för att bekämpa bedrägerier inom tullområdet.

Läs mer hos Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf (på engelska)

Uppdaterad: 2018-12-19Captcha * (obligatorisk)