Tullverket

Frihandel vid export

När du exporterar en vara till ett land som EU har frihandelsavtal med eller till Turkiet kan mottagaren av varan i vissa fall få förmånsbehandling i form av lägre tull eller tullbefrielse för sin vara.

Ursprung vid export

För att mottagaren av varorna ska kunna importera dem tullfritt eller med nedsatt tull måste varorna ha sitt ursprung i EU (eller vissa andra länder) och uppfylla villkoren i frihandelsavtalen.

Det är viktigt att skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling och bestämmelser för ursprung som inte medför förmånsbehandling.

Läs mer om ursprung vid export.

Intyg vid export

För att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara behövs rätt typ av ursprungsintyg. Du behöver också veta vilka olika regler som gäller för de olika intygen.

Läs mer om intyg vid export.

Styrkande handlingar

När du upprättar deklarationer om ursprung eller ansöker om ursprungsintyg ska du kunna styrka att din vara är en ursprungsvara.

Läs mer om styrkande handlingar vid export.

Bestämmelser och begrepp vid frihandel

Här kan du läsa om olika bestämmelser och begrepp som förekommer inom frihandel.

Läs mer om bestämmelser och begrepp vid frihandel.

Bestämmelser för olika länder och områden

Här hittar du detaljerade bestämmelser för frihandel med olika länder och områden.

Läs mer om vilka bestämmelser som gäller för olika länder och områden

Exportörens ansvar och tullmyndighetens kontroll

När du som exportör utfärdar ett ursprungsintyg för en vara är det ditt ansvar att intyget är korrekt och sanningsenligt. Det måste du kunna bevisa i minst tre år efter exporten.

Läs mer om exportörens ansvar och tullmyndighetens kontroll.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)