Tullverket

Ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster

För att kunna logga in i Tullverkets webbtjänster behöver du vara behörig till Tullverkets webbtjänster. Du behöver också anmäla en behörighetsadministratör på ditt företag.

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmälan av behörighetsadministratör. Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter.
  2. Ange vem som ska vara företagets behörighetsadministratör. Fyll i mobilnummer för denne.
  3. Behörig firmatecknare undertecknar ansökningsblanketten i original.
  4. Skicka in blanketten till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.
  5. Tullverket bekräftar inom två veckor via e-post att vi har tagit emot din ansökan och registrerat en behörighetsadministratör.

Ladda ner blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmälan av behörighetsadministratörWord

Ladda ner blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmälan av behörighetsadministratörPDF

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Företagets behörighetsadministratör hanterar användare och behörigheter

När din ansökan har behandlats kan företagets behörighetsadministratör själv lägga till och ta bort användare och hantera användarnas behörigheter i tjänsten Behörigheter. Behörighetsadministratören kan även ge flera personer på företaget behörighet som behörighetsadministratörer. 

Frågor och svar

Varför måste jag ange mobiltelefonnummer för behörighetsadministratören i ansökan?

Du måste fylla i ett mobiltelefonnummer för behörighetsadministratören för att denne ska kunna använda Tullverkets inloggningsmetod med namn, lösenord och engångskod via sms.

Vilken nytta kan jag ha av Tullverkets webbtjänster?

Tullverket erbjuder tjänster för självbetjäning. Syftet är att ge dig som företagare en bättre överblick över dina tullärenden och förenkla företagets kontakter med Tullverket.

I webbtjänsterna har du tillgång till uppgifter om ditt företags tullärenden och tillstånd när du vill.

Varför tar det så lång tid att visa en webbsida?

Tjänsterna hämtas från flera olika datasystem. Det kan ibland ta en stund för systemen att samordna uppgifterna.

Vilken webbläsare kan jag använda?

Kan jag få tillgång till Tullverkets webbtjänster utan att använda ansökningsblanketten?

Ditt företags behörighetsadministratör behöver ge dig behörighet i tjänsterna för att du ska kunna använda dom. Ditt företags firmatecknare måste skicka in en skriftlig ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmäla behörighetsadministratör.
Behörighetsadministratören ger dig inloggningsuppgifter och behörighet till företagets tjänster.
Först därefter kan du logga in i tjänsterna.

Vad händer om företaget jag arbetar på missar att anmäla en behörighetsadministratör till Tullverket?

Du får då inte tillgång till våra tjänster. Det är behörighetsadministratören som ger dig tillgång till tjänsterna.

Vem ska ansöka så att jag får behörighet till Tullverkets webbtjänster?

Den ansökan som skickas in från ditt företag ska vara undertecknad av företagets behöriga firmatecknare.

Varför kan jag inte logga in med mitt användarnamn?

Användarnamnet får du via mail, spara det mailet. Om du har glömt ditt användarnamn så tar du kontakt med Tullverket. Du behöver både användarnamn och rätt lösenord för att kunna logga in.

Hur hanterar Tullverket mina personuppgifter?

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med tjänsten Personlig inloggning. Vi hanterar personuppgifter som namn och e-postadresser enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2001:185) om behandling av uppgifter.

Läs mer om hur Tullverket hanterar personuppgifter.

Kan jag ha behörighet till tjänster för flera företag?

Ja, det kan du. Det som krävs är att de olika företagens firmatecknare har beviljat det på ansökningsblanketten. Om du har behörighet på flera företag väljer du företag i en lista när du loggar in.

Kan jag använda samma inloggning om jag vill ha behörighet på flera olika företag?

Ja, du kan använda samma användarnamn och lösenord. Men de olika företagens behörighetsadministratör måste ha anmält att du ska få tillgång till företagets uppgifter.

Kan alla företag ansöka om behörighet till Tullverkets webbtjänster?

Alla företag som bedriver utrikeshandel och som har kontakt med Tullverket kan ansöka om behörighet. Företaget måste dessutom ha ett Eori-nummer och vara etablerat inom EU eller Norge.

Varför kan jag inte använda nya tjänster som jag hittar?

För att få tillgång till de olika tjänsterna behöver du kontakta ditt företags behörighetsadministratör. Det är behörighetsadministratören som hanterar behörigheter till våra tjänster.

Om det kommer nya tjänster behöver behörighetsadministratören ge dig behörighet till dessa.

Anna ska sluta på företaget, hur tar vi bort hennes behörighet?

I tjänsten Behörigheter kan ditt företags behörighetsadministratör ta bort användare och deras kopplingar till företaget. Personen kommer då fortfarande att kunna logga in men utan att kunna se någon företagsspecifik information.

Vad är en behörighetsadministratör?

En behörighetsadministratör är en person på ditt företag som lägger till och tar bort användare och hanterar användarnas behörigheter. Behörigheten styr vilka tjänster en användare ska ha tillgång till. 

En behörighetsadministratör har befogenhet att ansöka om tjänster, exempelvis webbtullräkning, som inte kräver en firmatecknares underskrift.

Vem kan bli behörighetsadministratör?

När företaget ansöker om tillgång till Tullverkets webbtjänster fyller firmatecknaren i vem som ska vara behörighetsadministratör. Se längre upp på denna sida.

Måste företaget ha en behörighetsadministratör?

Ja, minst en person måste vara anmäld som behörighetsadministratör.

Vår behörighetsadministratör har slutat på företaget. Hur ska vi göra för att kunna logga in på webbtjänsterna?

Om inte behörighetsadministratören tilldelat någon ny användare behörighet som behörighetsadministratör, behöver företaget skicka in en ny ansökan (underskriven av behörig firmatecknare till Tullverket) och anmäla en ny behörighetsadministratör.

Om företaget har andra användare kan dom ändå logga in och komma åt de tjänster som den tidigare behörighetsadministratören tilldelat dem.  Men utan en behörighetsadministratör kan de befintliga användarna inte få tillgång till några nya tjänster och inga nya användare kan läggas upp.

Hur byter vi behörighetsadministratör på företaget?

Behörighetsadministratören kan ge flera personer på företaget behörighet som behörighetsadministratörer.

Var kommer all information ifrån som finns i tjänsterna?

Informationen kommer från flera olika databaser inom Tullverket.

Kan jag ändra företagets uppgifter?

Ja, i tjänsten Företagsuppgifter under Ändra kan du begära en ändring av företagets företagsuppgifter.

Varför kan jag inte längre logga in?

Om du inte har använt en tjänst på över ett år inaktiveras din behörighet. För att få tillbaka behörigheten behöver ditt företags behörighetsadministratör anmäla dig som användare igen.

Varför har användare försvunnit från listan med användare i tjänsten Behörighetshantering?

Tullverket kan avsluta en behörighet för en användare som inte har använt en viss tjänst på över ett år. En avslutad behörighet syns inte längre i listan över företagets användare.

Hur får jag tillgång till tullräkningen på webben?

För att kunna hämta och se din tullräkning i pdf-format måste ditt företags behörighetsadministratör göra en anmälan. Anmälan görs i tjänsten Tullräkningar genom valet Anmälan om webbtullräkning.

Om företaget väljer webbtullräkning avslutar vi automatiskt utskick av tullräkningar på papper.

Hur gör jag för att återkalla min webbtullräkning?

Företagets behörighetsadministratör kan återkalla en webbtullräkning i tjänsten Tullräkningar genom valet Återkalla webbtullräkning.

Uppdaterad: 2019-10-01


4000