Tullverket

Kom igång att deklarera på webben

På webben kan du skicka in import- och exportdeklarationer och hänföra varor till tullagerförfarandet via våra e-tjänster.

Du kan deklarera digitalt på två sätt – via EDI (Electronic Data Interchange) eller på webben via någon av våra e-tjänster. Här kan du läsa mer om våra e-tjänster och behov av eventulla tillstånd.

Först behöver ditt företag ansöka om tillgång till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.

Med Tullverkets e‑tjänster kan du bland annat:

  • lämna import- och exportdeklarationer digitalt
  • skapa ett kundregister över mottagare, avsändare, exportörer och fraktförare
  • lämna summariska införseldeklarationer (Sid) och summariska utförseldeklarationer (Sud) 
  • skicka ansökan om jordbruksbidrag till Jordbruksverket
  • hänföra varor till tullagerförandet antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Läs mer om Tullverkets e‑tjänster för företag.

Standardtulldeklarationer för import gör du i e-tjänsten Tulldeklaration import

Standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt den nya lagstiftningen kan du lämna i e‑tjänsten Tulldeklaration import. Du kan deklarera dina varor antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Tulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda områden kan du lämna i den här e-tjänsten från och med februari 2023. Till dess kan du lämna dessa deklarationer i Tid (se nedan).

Läs mer om e-tjänsten Tulldeklaration import.

Övriga import- och exportdeklarationer gör du i Tid, Tullverkets internetdeklaration

Import- och exportdeklarationer kan du göra i Tid, Tullverkets internetdeklaration.

Observera att du sedan den 15 mars 2022 även kan deklarera standardtulldeklarationer för fri omsättning i den nya e-tjänsten Tulldeklaration import där du deklarerar enligt den nya lagstiftningen (se ovan). Du kan fortfarande lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning i Tid, men senast den 31 december 2023 ska du ha gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen.

Tulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda områden kan du lämna i den nya e-tjänsten från och med februari 2023. Du kommer att kunna lämna dem i Tid ytterligare ett tag, men senast den 1 januari 2024 ska du ha gått över till att deklarera även dessa tulldeklarationer enligt den nya lagstiftningen.

För att använda Tullverkets internetdeklaration behöver du ha tillgång till e‑tjänster på tullverket.se. I Tullverkets internetdeklaration kan du skicka meddelandena DNU och UNU.

DNU står för importdeklaration enligt normalförfarandet och UNU för standardtulldeklaration där exporten startar från ett exporttullkontor.

Om du vill kunna skicka in DNU men saknar tillstånd till betalningsanstånd, behöver du betala eventuella avgifter innan dina varor kan frigöras. För att kunna skicka in andra meddelanden behöver ditt företag ytterligare tillstånd som du kan ansöka om på särskilda blanketter.

Du behöver inget tillstånd för import eller export.

Läs mer om Tid Import och Export

För att deklarera ska du logga in på e‑tjänster Tullverkets internetdeklaration Tid

Hänföra till tullager gör du i e‑tjänsten Tullager

I den här e‑tjänsten kan du lämna en elektronisk tulldeklaration när du hänför varor till tullagerförfarandet.

Läs mer om Tullager

För att deklarera logga in på e‑tjänster Tullager

Lämna summarisk införseldeklaration eller utförseldeklaration

För att kunna lämna en summarisk in- eller utförseldeklaration via Tid behöver du tillståndet TVTIS.

Läs mer och ansök om tillstånd att lämna summariska in- eller utförseldeklarationer (TVTIS)

För att deklarera loggar du in på e‑tjänster Tullverkets internetdeklaration Tid

Just nu pågår ett utvecklingsarbete som innebär ett förändrat uppgiftslämnande för summariska införseldeklarationer.

För varor fraktade med flyg, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

År 2024 kommer förändringarna även att omfatta övriga transportsätt, se Framtida tullhantering, transportera och lagra varor, summarisk införseldeklaration.

Även ombud kan använda tullverkets e‑tjänster

För att du som ombud ska kunna använda Tid för din kunds räkning behöver du även bli registrerad som tullombud hos Tullverket (TVOMB).

Läs mer och ansök om att bli registrerad som tullombud.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information om förändrat uppgiftslämnande för summariska införseldeklarationer för varor fraktade med flyg.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)