Tullverket

Kom igång att deklarera på webben

På webben kan du skicka in import- och exportdeklarationer och hänföra varor till tullagerförfarandet via våra e-tjänster.

Du kan deklarera digitalt på två sätt – via EDI (Electronic Data Interchange) eller på webben via någon av våra e-tjänster. Här kan du läsa mer om våra e-tjänster och behov av eventulla tillstånd.

Först behöver ditt företag ansöka om tillgång till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.

Med Tullverkets e‑tjänster kan du bland annat:

  • lämna import- och exportdeklarationer digitalt
  • skapa ett kundregister över mottagare, avsändare, exportörer och fraktförare
  • lämna summariska införseldeklarationer (Sid) och summariska utförseldeklarationer (Sud) 
  • skicka ansökan om jordbruksbidrag till Jordbruksverket
  • hänföra varor till tullagerförandet antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Läs mer om Tullverkets e‑tjänster för företag.

Standardtulldeklarationer för import gör du i e-tjänsten Tulldeklaration import

Standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt den nya lagstiftningen kan du lämna i e‑tjänsten Tulldeklaration import. Du kan deklarera dina varor antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Läs mer om e-tjänsten Tulldeklaration import.

Övriga import- och exportdeklarationer gör du i Tid, Tullverkets internetdeklaration

Exportdeklarationer och förenklade importdeklarationer kan du göra i Tid, Tullverkets internetdeklaration.

För att använda Tullverkets internetdeklaration behöver du ha tillgång till e‑tjänster på tullverket.se. I Tullverkets internetdeklaration kan du skicka meddelandena UNU, HNU och TNU.

UNU för standardtulldeklaration där exporten startar från ett exporttullkontor och HNU står för förenklad impordeklaration och TNU står för en kompletterande tulldeklaration.

För att kunna skicka in vissa meddelanden behöver ditt företag ytterligare tillstånd som du kan ansöka om på särskilda blanketter.

Du behöver inget tillstånd för import eller export.

Läs mer om Tid Import och Export

För att deklarera ska du logga in på e‑tjänsten Tullverkets internetdeklaration Tid

Hänföra till tullager gör du i e‑tjänsten Tullager

I den här e‑tjänsten kan du lämna en elektronisk tulldeklaration när du hänför varor till tullagerförfarandet.

Läs mer om Tullager

För att deklarera logga in på e‑tjänster Tullager

Lämna summarisk införseldeklaration eller utförseldeklaration

För att kunna lämna en summarisk in- eller utförseldeklaration via Tid behöver du tillståndet TVTIS.

Läs mer och ansök om tillstånd att lämna summariska in- eller utförseldeklarationer (TVTIS)

För att deklarera loggar du in på e‑tjänster Tullverkets internetdeklaration Tid

Just nu pågår ett utvecklingsarbete som innebär ett förändrat uppgiftslämnande för summariska införseldeklarationer.

För varor fraktade med flyg, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

År 2024 kommer förändringarna även att omfatta övriga transportsätt, se Framtida tullhantering, transportera och lagra varor, summarisk införseldeklaration.

Även ombud kan använda tullverkets e‑tjänster

För att du som ombud ska kunna använda Tid för din kunds räkning behöver du även bli registrerad som tullombud hos Tullverket (TVOMB).

Läs mer och ansök om att bli registrerad som tullombud.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)