Tullverket

EDI för systemutvecklare

Här finns information för företag och systemleverantörer som ska utveckla ett tullsystem.

EDI tillstånd övergår till EDI registrering (TVEDI)

Tullverket ändrar hanteringen av EDI-tillstånden. Förändringen innebär att tidigare EDI-tillstånd TVEUP, TVEUT, TVEMU, TVZEM, TVEKH, TVEKB ,TVEUS och testtillstånd för systemleverantör upphör att gälla och ersätts av en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Tullverket kommer att kontakta berörda företag.

Innan ditt företag kan köra tester mot Tullverkets företagstestmiljö genom att skicka meddelanden enligt Tullverkets tekniska specifikationer behöver nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

  • Ditt företag har ansökt om registrering, anmält kontaktperson för signeringscertifikat och ansökt om signeringscertifikat.
    Ansök om registrering för kommunikation via EDI
  • Ditt företag har mottagit Beslut om registrering för kommunikation via EDI, Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs, samt signeringscertifikat från Tullverket.
  • Ditt företag har konfigurerat er EDI-part och kommunikationsplats med de överenskomna samt tilldelade uppgifterna (bl.a. lösenord för meddelandekuvert respektive kommunikation) från Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs.
  • Ditt företag har installerat nödvändiga signeringscertifikat.

Företaget kan påbörja tester efter det datum som framgår i Beslut om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) under förutsättning att ovanstående förutsättningar är uppfyllda.

Under utvecklingsfasen

Stöd under utvecklingsfasen

Slutprov och godkänt i test för systemutvecklare

För att ett utvecklat meddelande ska bli godkänt av Tullverket krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Tullverket utfärdar sedan Beslut om godkända tester till ditt företag.

Godkänt test betyder att Tullverket har godkänt att systemets slutprov för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället. Det innebär inte att Tullverket har kontrollerat om det aktuella systemet har några begränsningar. Tullverket har heller inte kontrollerat andra funktioner i systemet utöver att det kan skicka och ta emot meddelanden enligt aktuella specifikationer.

En systemleverantörs kunder erbjuds förenklade tester när de ansöker om att använda ett system som har genomgått godkända tester. De meddelanden som systemet har fått godkänt på genom slutproven kommer att publiceras på sidan EDI-system, förteckning över godkända system om ditt företag har begärt detta.

Observera att förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på tullverket.se vid behov.

Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

Slutprov för systemutvecklare

Förteckning över system som genomfört godkända tester

Mer information

Tullverket erbjuder prenumeration på viktig information gällande bland annat:

  • planerade och oplanerade driftstopp i våra datasystem
  • EDI-system för systemutvecklare.

Prenumerera på Tullnytt.

Prenumerera på information om EDI-systemen, för systemutvecklare

It-driftinformation

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades: 2021-01-14

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000