Tullverket

Anmäl varor

I den här tjänsten kan du anmäla varor som har kommit till en svensk gräns.

Det är möjligt att lämna in en deklaration för hänförande av varor till ett tullager innan varorna är på plats. När varorna sedan har kommit fram till Sveriges gräns kan du i den här tjänsten anmäla varorna så att de kan frigöras och transporteras vidare till ett tullager.

Du behöver ha ett Eori-nummer för att kunna använda tjänsten. Du behöver också vara en registrerad ekonomisk aktör och ha behörighet till Tullverkets tjänster, men du behöver inte vara part i deklarationen.


Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Språklig justering


4000