Tullverket

Garantier

I den här tjänsten kan du se ditt företags garantier (med undantag av samlad säkerhet vid transitering).

I den här tjänsten kan du se uppgifter om ditt företags ställda garantier. Du kan se den nya tullkodexens tillståndskoder samt koden EUCGU för samlad garanti.

Sidan uppdaterades: 2020-12-14

Vad är ändrat: Språklig justering


4000