Tullverket

Tullverkets internetdeklaration (Tid)

I den här tjänsten kan du skicka in import- och exportdeklarationer via internet.

I den här tjänsten kan du:

  • lämna exportdeklarationer samt förenklade och kompletterande importdeklarationer digitalt
  • kontrollera vilken status dina ärenden har
  • skapa ett kundregister över mottagare, avsändare, exportörer och fraktförare
  • lämna summariska införseldeklarationer (Sid) och summariska utförseldeklarationer (Sud).

Läs mer om hur du kan börja deklarera på webben.

Standardtulldeklarationer för import kan du inte längre lämna i Tid. Där ska du i stället använda e-tjänsten Tulldeklaration import.

Tulldeklaration import

Det här gör du i Tid

I Tullverkets internetdeklaration kan du skicka meddelandena nedan. För de flesta meddelandena behöver ditt företag ytterligare tillstånd som du kan ansöka om på särskilda blanketter.


Meddelande‌

Beskrivning

Tillstånd som krävs

HNU

Förenklad importdeklaration

Förenklat deklarationsförfarande vid import (EUSDE)


Betalningsanstånd (EUDPO) (tidigare kredittillstånd)

TNU

Kompletterande importdeklaration

Förenklat deklarationsförfarande vid import (EUSDE)

UNU

Standardtulldeklaration där exporten startar från ett exporttullkontor

Inget tillstånd krävs

UGE

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna

Beslut om godkänd plats vid export

Sid, Sud

Summariska in- och utförseldeklarationer

Tillstånd att lämna Sid/Sud (TVTIS)


Begär klarering av deklarationer registrerade i Tid

Du begär klarering på olika sätt beroende på vilket meddelande du har skickat in via Tid.
Du som använder meddelandena HNU eller UNU måste begära att Tullverket klarerar dina tulldeklarationer. Om dina varor finns på lager och du använder HNU kan du begära klarering via länken Begäran om klarering om Tid-deklarationer som finns i Tid.

När du har använt meddelandet UNU måste du eller ditt ombud begära klarering genom att besöka en av Tullverkets klareringsexpeditioner och uppge ditt tull-id.

Du kan låta ditt ombud begära klarering elektroniskt. När du själv skickar in ett HNU-meddelande via Tid anger du ombudets Eori-nummer i fältet Klareringsbehörig i din deklaration. Om du skriver siffrorna 898989-8989 i fältet kan vem som helst begära klarering elektroniskt.

Kontrollera ärendets status

I Tid kan du kontrollera vilken status dina ärenden har

  1. Klarerat – ditt ärende har klarerats
  2. Påbörjat – ditt ärende har aldrig skickats in till Tullverket
  3. Mottaget – Tullverket har tagit emot ditt ärende som väntar på klarering
  4. Avvisat – Tullverket har skickat tillbaka ditt ärende med ett felmeddelande. Du måste rätta och skicka tillbaka ärendet
  5. Obesvarat – meddelandet har inte kommit fram till Tullverket

Observera att en TNU aldrig blir klarerad i Tid utan har som högsta status Mottaget.
Om du av någon anledning inte kommer att begära klarering av ett ärende som vi har mottagit behöver du kontakta Tullverket för att makulera ärendet.

Även ombud kan använda Tid

För att du som ombud ska kunna använda Tid för din kunds räkning behöver du även bli registrerad som tullombud hos Tullverket (TVOMB).

Läs mer och ansök om att bli registrerad som tullombud.

Du behöver tillstånd

För att kunna lämna en summarisk införseldeklaration eller utförseldeklaration via Tid behöver du tillstånd.

Läs mer och ansök om tillstånd för att lämna summariska in- och utförseldeklarationer via Tullverkets internetdeklaration.

Lär dig mer

Gå en kostnadsfri kurs i hur du deklarerar med Tid. Kursen ger dig grundläggande information om Tid.

Läs mer och anmäl dig till kursen Deklarera med Tullverkets internetdeklaration Tid.

Tid-demo

Lär dig mer genom att prova att fylla i de olika deklarationstyperna i en demoversion. Prova demon utan användarnamn, lösenord eller mobiltelefon. I demoversionen finns även en användarhandledning.

Gå till Tid-demon.

Distanskurs

Kursen Deklarera med Tullverkets internetdeklaration Tid är kostnadsfri och vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i hur man använder Tid.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Meddelandet DNU kan inte längre skickas via Tid.