Tullverket

Tullräkning webbtjänst

I den här tjänsten kan du se ditt företags tullräkningar och anmäla att du vill ha webbtullräkningar.

I den här tjänsten kan du se en lista i tabellform med de tullräkningar som har utfärdats de senaste tre åren.

Du kan dessutom söka på ett specifikt tull-id eller tullräkningsnummer för att se uppgifter om den eller de tullräkningar som är knutna till ärendet i fråga.

Du kan också göra sökningar på exempelvis datumintervall för att se samtliga tullräkningar som har utfärdats under det datumintervallet.

Tillgång till tullräkning webbtjänst

För att ditt företag ska kunna ta del av tullräkningar på webben behöver företagets behörighetsadministratör ansöka om tillgång till tjänsten. Själva ansökan görs inne i tjänsten.

Därefter kan du bestämma om du vill få ett meddelande via e-post eller sms – eller både och – när det kommer en ny tullräkning.

Uppdaterad: 2019-04-09


4000