Tullverket

Tullräkning

I den här e‑tjänsten kan du se ditt företags tullräkningar och anmäla att du vill ha digitala tullräkningar.

I den här e‑tjänsten kan du se en lista i tabellform med de tullräkningar som har utfärdats de senaste tre åren.

Du kan dessutom söka på ett specifikt tull-id eller tullräkningsnummer för att se uppgifter om den eller de tullräkningar som är knutna till ärendet i fråga.

Du kan också göra sökningar på exempelvis datumintervall för att se alla tullräkningar som har utfärdats under det datumintervallet.

Tillgång till Tullräkning

För att ditt företag ska kunna ta del av digitala tullräkningar behöver företaget ha tillstånd till betalningsanstånd.

Företagets behörighetsadministratör behöver sedan ansöka om tillgång till e‑tjänsten. Ansökan görs sen inne i e‑tjänsten.

Därefter kan du bestämma om du vill få ett meddelande via e-post eller sms, eller både och, när det kommer en ny tullräkning.

Du har rätt att häva e-tjänsten för ditt företag och på så sätt få dina tullräkningar i pappersformat i stället. Du lämnar då din uppsägning skriftligt till Tullverket, och uppsägningen träder i kraft tidigast en vecka efter att Tullverket har mottagot den.

Om du vill avsluta e-tjänsten

Företaget har rätt att häva e-tjänsten och därmed återgå till tullräkning i pappersformat. Uppsägningen ska ske skriftligt, undertecknas av firmatecknare och skickas till:

Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm

Uppsägningen träder i kraft tidigast en vecka efter mottagandet.

Sidan uppdaterades: 2020-09-11

Vad är ändrat: Språklig justering


4000