Tullverket

CBAM-systemet

I CBAM-systemet rapporterar du kvartalsvis din import av varor som omfattas av CBAM-regelverket.

Rapporteringskravet gäller från och med den 1 oktober 2023. I efterhand ska du rapportera till det EU-centrala CBAM-systemet om du importerat vissa typer av varor. Rapporten ska bland annat omfatta kvantiteten för varje typ av vara som importerats, den faktiska totala utsläppsmängden för dessa varor samt den totala mängden indirekta utsläpp som genererats.

CBAM-varorna omfattar följande kategorier:

 • vissa järn- och stålvaror samt produkter tillverkade av dessa varor, till exempel skruvar, muttrar och brickor,
 • järnmalm
 • vissa gödselmedel
 • vissa cementvaror,
 • vissa kemikalier,
 • el.

De aktuella varorna finns specificerade utifrån varukoder (KN-nummer) i bilaga 1 och 2 till CBAM-förordningen.

Behörighet

Behörigheterna för CBAM hanteras i Tullverkets e‑tjänster. Den som ska kunna logga in för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet till CBAM-systemet av behörighetsadministratören på ditt företag.

För att logga in i CBAM-systemet behöver du

 • fylla i vissa uppgifter på EU-kommissionens sida
 • logga in med dina inloggningsuppgifter för Tullverkets e‑tjänster.
EU-kommissionens inloggningssidaFörstora bilden

Klicka på bilden för att zooma.

EU-kommissionens portal

När du klickar på länken för att logga in i CBAM-systemet kommer du till EU-kommissionens inloggningssida "Varifrån kommer du?".

Uppgifterna på den här sidan fyller du i enligt följande:

 1. Välj domän för den applikation du vill få tillgång till – välj "Customs".
 2. Välj det land där du vill bli autentiserad – välj "Sweden".
 3. Välj aktörstyp – välj "Economic Operator".
 4. Du behöver också kryssa i rutan "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte". UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature " och är ett behörighetssystem för åtkomst till ett flertal EU-gemensamma system.

Tryck sedan på "Skicka".

Logga in via Tullverkets e‑tjänster

När du trycker på "Skicka" kommer du till inloggningen för Tullverkets e‑tjänster. Logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du har loggat in kommer du direkt till CBAM-systemet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering