Tullverket

Ändra deklarationsuppgifter import (TDS)

I den här tjänsten kan du göra enklare ändringar i redan inlämnade importdeklarationer. Du kan även ogiltigförklara en deklaration.

I denna tjänst kan du ansöka om att:

  • ändra uppgifter i klarerade tulldeklarationer DNK och DNU och kompletterande deklarationer TNU och TQN som inte påverkar uppbörden, kompletterat med styrkande handlingar
  • ändra uppgifter i klarerade förenklade deklarationer (HNU och HNK) som inte påverkar uppbörden, kompletterat med styrkande handlingar
  • ändra godslokalkod i en klarerad importdeklaration.

Du kan även:

  • makulera ALI (anmälan vid tillstånd till registrering i deklarantens bokföring – import), oklarerade förenklade deklarationer HNU och oklarerade tulldeklarationer DNU
  • ogiltigförklara klarerade förenklade deklarationer (HNU och HNK) om den har övergått till transitering.

Vid ogiltigförklarande, meddela alltid om det finns en ny deklaration. Ange också orsak till ogiltigförklaringen.

Läs mer om att ändra i en tulldeklaration

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering