Tullverket

Årsredovisning

Senast den 22 februari lämnar alla myndigheter sina årsredovisningar till regeringen för det gångna året. En årsredovisning innehåller en redogörelse för hur en myndighet lyckats nå de mål som regeringen angett för deras verksamhet i regleringsbrevet.

Uppdaterad: 2020-03-06


4000