Tullverket

Systemet för tullbeslut, CDS

I Systemet för tullbeslut kan du ansöka om, återkalla och ändra EU-gemensamma tillstånd. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan eller ditt tillstånd.

Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) är ett EU-gemensamt system där du ansöker om, återkallar och ändrar tillstånd. Tillståndshanteringen och kommunikationen med Tullverket sker digitalt. Systemet används för nyansökningar, återkallelser och ändringar av tillstånd, samt för att läsa och svara på meddelanden om tillstånd.

För närvarande rekommenderar vi att du enbart använder Systemet för tullbeslut när du ska ansöka om, återkalla, ändra eller läsa och svara på meddelanden för följande tillstånd:

 • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
 • tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)
 • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE).

För att ansöka om eller återkalla övriga tillståndstyper bör du tills vidare använda webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Användarstöd

Observera att systemet enbart finns på engelska. Däremot finns det instruktioner och hjälptexter på svenska som du bör läsa samtidigt som du till exempel fyller i din ansökan eller ska logga in i systemet. Använd alltid dessa hjälptexter. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska välja i vissa fält i ansökan. Du hittar också ytterligare användarstöd, som instruktioner om hur du loggar in i systemet och hur du återkallar ett tillstånd.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Läs om hur du ansöker om tillstånd och hitta hjälptexter till din ansökan.

Läs om hur du ändrar i ett tillstånd i systemet.

Läs om hur du återkallar ett tillstånd.

Läs om hur du läser och svarar på meddelanden.

Registrera en e-postadress

Meddelanden från Tullverket som rör din tillståndsansökan eller ditt tillstånd skickas i Systemet för tullbeslut. Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående tillståndsärende eller att du får möjlighet att lämna synpunkter innan ett negativt beslut.

För att du ska kunna veta att vi har skickat ett meddelande till dig i systemet behöver du registrera en e‑postadress. Det gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra det direkt när du har fått din behörighet till Systemet för tullbeslut. Gå in under Preferences – Trader Preferences och registrera din e‑postadress där.

Behörighet

Behörigheterna för Systemet för tullbeslut hanteras i Tullverkets e-tjänster. Den som ska kunna logga in för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Det gäller oavsett om du ska kunna skicka in, hantera eller enbart läsa ansökningar och meddelanden. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet för Systemet för tullbeslut. Det räcker alltså inte med att du redan har behörighet till andra e-tjänster.

Fyra steg för att komma in i Systemet för tullbeslut

 • Företaget som du ska hantera tillstånd för måste ha behörighet till Tullverkets e-tjänster och ha anmält en behörighetsadministratör.
  Läs mer om e-tjänsterna, ansök om behörighet och anmäl en behörighetsadministratör.
 • Du som ska hantera tillstånd behöver en personlig inloggning till e-tjänsterna. Det får du av behörighetsadministratören som lägger till dig som användare. Även ett ombud kan få behörighet att söka för företagets räkning på detta sätt.
 • Behörighetsadministratören ska också ge dig behörighet till Systemet för tullbeslut genom att kryssa i den tjänsten i din profil. Det finns tre olika behörighetsnivåer. En av dessa måste vara ikryssad, annars kommer du inte in i systemet. Det gäller även om du bara ska ha läsrättigheter.
 • Du loggar in med samma uppgifter som i Tullverkets övriga e-tjänster.
  Läs om hur du loggar in i systemet.

Behörighetsnivåer

Vad du kan göra i systemet beror på vilken behörighet du har. Det finns tre olika behörighetsnivåer:

 • Läsa
  Läsbehörighet i Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Du kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.
 • Hantera ärenden
  Begränsad behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och begäran om att återkalla eller ändra tillstånd. Du kan också ta del av meddelanden från Tullverket. Du kan däremot inte skicka in några uppgifter.
 • Skicka in
  Fullständig behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar, återkallelser och ändringar samt svara på meddelanden från Tullverket.

Följande tillstånd kan du hantera i Systemet för tullbeslut:

Vi rekommenderar att du tills vidare använder Systemet för tullbeslut för att ansöka om, ändra, återkalla och läsa meddelanden för följande tillstånd:DPOBetalningsanstånd

RSS

Reguljär fartygslinje

SDEFörenklad deklaration


När systemet är helt infört kommer det att användas för följande tillstånd:ACEGodkänd mottagare för unionstransitering
ACPGodkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror
ACRGodkänd avsändare för unionstransitering
ACTGodkänd mottagare för TIR
AWBGodkänd vägare av bananer
CCLCentraliserad klarering
CGUSamlad garanti
CVAFörenkling av fastställande av belopp för tullvärde
CWPPrivat tullager
CW1Allmänt tullager typ 1
CW2Allmänt tullager typ 2
DPOBetalningsanstånd
EIRUpprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
ETDAnvändning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration
EUSSlutanvändning
IPOAktiv förädling
OPOPassiv förädling
RSSReguljär fartygslinje
SASEgenbedömning
SDEFörenklad deklaration
SSEAnvändning av förseglingar av särskild typ
TEATillfällig införsel
TRDAnvändning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning
TSTTillfällig lagring

Frågor och svar

Här får du svar på frågor som kan dyka upp när du ska använda Systemet för tullbeslut.

Läs frågor och svar om Systemet för tullbeslut.

Sidan uppdaterades: 2020-06-22

Vad är ändrat:4000