Tullverket

Företagsuppgifter

I den här tjänsten kan du se vilka uppgifter om ditt företag som är registrerade i Tullverkets system. Du kan även ändra vissa uppgifter.

Håll företagets uppgifter uppdaterade

Om du behöver ändra dina personliga inloggningsuppgifter (till exempel mobilnummer eller lösenord) klickar du på ditt namn när du är inloggad och ändrar direkt.

De uppgifter som du kan ändra i den här tjänsten är företagets

  • telefonnummer
  • e-postadress
  • faktueringsadress, om företaget har tillstånd till Betalningsanstånd
  • kontaktpersoner
  • utbetalningskonto
  • publiceringsuppgift.

För att ändra e-postadress till kontaktperson för signeringscertifikat så görs det på blanketten "Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat".

Ladda ner blanketten Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat, Tv 404.35PDF

Uppdaterad: 2020-05-06


4000