Tullverket

Företagsuppgifter

I den här tjänsten kan du se vilka uppgifter om ditt företag som är registrerade i Tullverkets system. Du kan även ändra vissa uppgifter.

I juni 2020 började Tullverket hämta uppgifter automatiskt om företags namn- och adressuppgifter samt bolagsstatus från Bolagsverket. Vi har då upptäckt att det i vissa fall finns uppgifter som inte är uppdaterade. Speciellt rör det sig om gamla postnummer. Under sommaren kommer vi inte att hämta dessa uppgifter från Bolagsverket utan passa på att under denna period säkerställa att dina uppgifter är korrekta hos Bolagsverket. Om företaget du arbetar på ändrar namn eller adress fram tills Tullverket återigen automatiskt hämtar uppgifterna från Bolagsverket så meddelar du Tullverket dina nya uppgifter via e-tjänsten Företagsuppgifter eller via ett webbformulär.

Håll företagets uppgifter uppdaterade

Om du behöver ändra dina personliga inloggningsuppgifter (till exempel mobilnummer eller lösenord) klickar du på ditt namn när du är inloggad och ändrar direkt.

De uppgifter som du kan ändra i den här tjänsten är företagets

  • telefonnummer
  • e-postadress
  • faktueringsadress, om företaget har tillstånd till Betalningsanstånd
  • kontaktpersoner
  • utbetalningskonto
  • publiceringsuppgift.

För att ändra e-postadress till kontaktperson för signeringscertifikat så görs det på blanketten "Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat".

Ladda ner blanketten Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat, Tv 404.35PDF

Uppdaterad: 2020-06-18


4000