Tullverket

Verksamhet

Tullverket övervakar och kontrollerar varuflödet in och ut ur Sverige. Vi ser till att korrekta tullavgifter, skatter och andra avgifter betalas in och att regler för in- och utförselrestriktioner följs. Vi är en kontrollmyndighet som ofta agerar på uppdrag av en annan myndighet.

Vår verksamhet handlar kort sagt om att ta ut tull samt kontrollera varuflödet. Vi har dels i uppdrag att se till att rätt tull tas ut samt moms och andra skatter, och dels att förhindra att illegala varor kommer in i vårt land. Det är ofta en annan myndighet som ansvarar för reglerna och vårt uppdrag är att se till att reglerna följs.

Vårt arbete ska bidra till att uppfylla uppdraget i enlighet med instruktionen för Tullverket och regleringsbrevet.

Tullverkets organisationsnummer: 202100-0969
Tullverkets momsregistreringsnummer: SE202100096901

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny länk till regleringsbrevet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)