Tullverket

Tillgänglighet för tullverket.se

Tullverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vår webbplats tullverket.se, inklusive våra digitala tjänster, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inklusive digitala tjänster inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga:

 • Sidans språk och titel anges inte korrekt i html-koden i en del e-tjänster, inte heller i webbversionen av nyhetsbrevet Tullnytt, och kan därför orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Rubriker är inte alltid korrekt uppmärkta html-koden i en del e-tjänster, inte heller i webbversionen av nyhetsbrevet Tullnytt.
 • Ikoner, knappar och logotyper saknar namnsättning och information om sin funktion när du använder skärmläsare i en del e-tjänster.
 • Det saknas ledtexter och valideringar kopplat till fält i en del e-tjänster.
 • Det är otydligt var länkar leder i en del e-tjänster.
 • Äldre pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade, vilket kan orsaka problem vid uppläsning.

Problem vid användning med nedsatt syn:

 • Otillräckligt tangentbordsfokus i en del e-tjänster.
 • Innehållet anpassar sig inte till små skärmar, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled, i en del e-tjänster
 • Problem kan uppstå när text förstoras i en del e-tjänster (exempelvis kan text hamna bakom annan text)

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

 • Felmeddelanden markeras enbart genom färgskillnad (röd teckenfärg) i en del e-tjänster, vilket gör att det kan vara svårt för vissa användare att urskilja denna information.


Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka:

 • För dig som navigerar med hjälp av tangentbord visas inte innehållet i en logisk ordning i en del e-tjänster.
 • Tangentbordsfokus är otillräckligt i en del i e-tjänster.
 • Det framgår inte alltid tydligt när fel uppstått i en del i e-tjänster.
 • Det är otydligt var länkar leder i en del e-tjänster.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning:

 • På webbplatsen används en logisk captcha (ett robotfilter), vilket kan utgöra ett hinder för användare med kognitiva nedsättningar. Tullverkets bedömning är dock att den är tillgänglig i förhållande till andra captcha-lösningar.


Övriga problem:

 • Det saknas ledtexter och valideringar kopplade till fält i en del e-tjänster.


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen senast december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Tullverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • E-tjänsten Tullverkets internetdeklaration (TID) är gammal och uppfyller inte kraven på tillgänglighet. TID ska ersättas av en ny e-tjänst som bygger på moderna komponenter, där tillgänglighetskraven ingår som en naturlig del i utvecklingen. Den nya e-tjänsten planeras vara i drift under 2023. Vi anser att det är oskäligt att både åtgärda den gamla e-tjänsten och samtidigt utveckla den nya e-tjänsten.
 • Prenumerationstjänsten e-pren är gammal och uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Epren ska etappvis ersättas av nya tjänster, och i december 2021 beräknas detta vara klart.
 • Äldre pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade, vilket kan orsaka problem vid uppläsning. Vi hinner inte åtgärda alla dokument innan 23 september 2020. Planen är att ha åtgärdat alla pdf-dokument till december 2021.
 • Webbversionen av nyhetsbrevet Tullnytt uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Nyhetsbrevet produceras i APSIS Pro. Nästa gång vi upphandlar en tjänst på området ska WCAG:s krav tas med i avtalet.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Undertexter saknas på filmer publicerade innan 23 september 2020.
 • Syntolkning saknas på filmer publicerade innan 23 september 2020.
 • Textversioner av äldre ljudupptagningar publicerade innan 23 september 2020 saknas på webbplatsen Tullmuseum.


Hur vi har testat webbplatsen

Under 2018 gjorde konsultfirman ETU en oberoende granskning av webbplatsen tullverket.se utifrån WCAG 2.0 AA. Under 2019 har vi genomfört intern granskning av e-tjänster som hör till webbplatsen utifrån kraven i WCAG 2.1 AA.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000