Tullverket
lagbok

Lagar och föreskrifter

Här hittar du de lagar och regler som styr Tullverkets verksamhet. Här finns också de styrdokument som Tullverket har tagit fram.

Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation. För att säkerställa att du har tillgång till den senaste versionen av gällande regelverk kan du söka i databaser som exempelvis lagrummet.se eller eur-lex.europa.eu.

Det finns bestämmelser av olika slag i Sverige. Styrande bestämmelser finns i form av lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter. Därutöver finns gemenskapsförordningar, beslutade av behöriga organ inom den Europeiska unionen, vilka gäller som lag i Sverige.

Lagar beslutas av riksdagen. Förordningar beslutas av regeringen. Lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter kallas med ett gemensamt namn för författningar. Även begreppet föreskrifter används i vissa fall för att beteckna alla typer av författningar. I denna redogörelse används beteckningen föreskrifter dock endast avseende myndigheters föreskrifter.

I Författningsstöd i Tullverket kan du läsa om EU:s lagstiftning, nationell lagstiftning och olika myndigheters föreskrifter som ligger till grund för vårt arbete. Här finns t.ex. föreskrifter om smuggling, import- och exportregler och skatter i samband med import.

Författningsstöd i Tullverket

I Lagrummet hittar du alla lagar och förordningar i aktuell lydelse. Om du vill se aktuell lydelse av tullagen väljer du "Lagar och förordningar" och sedan "Svensk författningssamling (SFS) i fulltext". Där kan du sedan välja mellan att skriva in SFS-numret 2016:253 eller att i rutan Rubrik skriva "tullag". När du fått fram lagen i fulltext kan du med hjälp av webbläsarens sökfunktion leta dig fram i dokumentet.

Lagrummet – portalen till svensk rättsinformation .

Tullverkets styrdokument

Tullverket styrs dels av dokument som andra, till exempel EU-organ, riksdag, regering och annan myndighet har utfärdat, dels av dokument som Tullverket har skapat (Tullverkets styrdokument). Vad som är ett styrdokument utfärdat av Tullverket framgår av 1 kap. arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket (arbetsordning).

Här kan du söka i de elektroniska formerna av styrdokumenten arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS).

Sök i Tullverkets styrdokument.

Tullverkets författningssamling (TFS)

I Tullverkets författningssamling (TFS) hittar du Tullverkets föreskrifter, allmänna råd och tillkännagivanden samt föreskrifter som Inspektionen för strategiska produkter har beslutat.

Tullverkets författningssamling (TFS)

Arbetsordningen

Arbetsordningen beskriver Tullverkets organisation och reglerar ansvars-, besluts- och delegationsordningen inom myndigheten.

Arbetsordningen

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden är ställningstaganden i principiella frågor där det saknats svar i en rättsfråga eller där rättsläget varit oklart.

Rättsliga ställningstaganden

Mer information

EU:s lagstiftning - EUR-Lex

Lagrummet – portalen till svensk rättsinformation

Tullverkets konsekvensutredningar

Uppdaterad: 2020-07-03


4000