Tullverket

Köpa eller sälja bil över Sveriges gräns

Du som köper en bil i ett annat land kan behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter och avgifter. Du som säljer en bil kan behöva anmäla det till Tullverket.

Läs i tabellen nedan vad som gäller för just din affär.


Köpa bil från ett annat EU-land

Köpa bil från ett land utanför EU

Sälja bil till ett annat EU-land

Sälja bil till ett land utanför EU

Anmäla till Tullverket

Nej

Ja, och du ska visa upp faktura, utländska registreringsbeviset m.m.

Nej

Ja, du ska anmäla bilen för export.

Betala avgifter

Ny bil: ja, svensk moms.

Begagnad bil: nej.

Ja, tull och moms som beräknas på fakturavärdet. 

Nej

Nej


Köpa bil från ett land utanför EU

Om du köper en bil från ett land utanför EU, eller från ett område utanför EU:s skatteområde, måste du alltid betala tull och moms. Du ska anmäla fordonet till Tullverket direkt när du passerar gränsen på närmaste tullklareringsexpedition.

Här hittar du alla tullklareringsexpeditioner i Sverige.

Läs mer om EU:s skatteområden hos Skatteverket .

För att Tullverket ska kunna räkna ut avgifterna och förtulla fordonet måste du ha med dig

  • inköpsfaktura
  • köpehandling
  • kvitto eller annan handling som styrker fordonets värde
  • det utländska registreringsbeviset.

Avgifter

Tullavgiften för motorfordon varierar, och för personbilar är den 10 procent. Momsen är 25 procent. Som privatperson betalar du alla avgifterna till Tullverket.

Tullverket beräknar tullavgiften på

  1. inköpspriset
  2. fraktkostnader
  3. försäkring
  4. hanteringskostnader du har haft i samband med transporten fram till EU:s gräns.

Tullverket beräknar momsen på kostnaderna i punkterna ovan (det vill säga inköpspriset, fraktkostnaderna, försäkring, hanteringskostnader du har haft i samband med transporten fram till EU:s gräns) inklusive kostnaden för tullavgiften.

Räkna ut vad din vara kommer att kosta med hjälp av tullräknaren.

Om fordonet uppfyller kraven för att klassas som ett samlarfordon betyder det att du inte behöver betala tull och bara 12 procent i moms.

Läs mer om kraven för samlarfordon.

Om du ska sälja en bil till en person i ett land utanför EU

Om du ska sälja din bil till en person i ett land utanför EU måste du anmäla den för export till Tullverket ­innan bilen får föras ut ur Sverige.

Exportanmälan lämnar du på närmaste tullklareringsexpedition med uppgifter på den som exporterar, till exempel personnummer och adress. Bilen ska finnas på plats för en eventuell kontroll.

Läs mer om att exportera varor.

Den som köper bilen kan få lägre tull i landet den importeras till


Om köparen av din begagnade bil vill, kan du innan bilen exporteras skaffa ett underlag till tulldeklarationen, som kan göra det möjligt för köparen att få lägre tull i det landet där bilen importeras. Förutsättningen för detta är att bilen har ursprung i EU och att generalagenten eller tillverkaren är villig att utfärda en leverantörsdeklaration som styrker detta.

Observera att alla tillverkare eller generalagenter inte utfärdar leverantörsdeklarationer. Det räcker alltså inte att bilen är tillverkad i EU, den måste uppfylla vissa ursprungsregler för att få ett EU-ursprung. Tänk även på att ett Certificate of Conformity (COC) inte styrker ursprung.

Så här gör du:

1.Kontakta generalagenten eller tillverkaren av bilen och fråga om de kan utfärda en leverantörsdeklaration. Tänk på att det generalagenten eller tillverkaren intygar är att bilen i nyskick hade sitt ursprung i EU. Om bilen har genomgått en renovering kan det påverka bilens ursprungsstatus.

2. När du har en leverantörsdeklaration kan du köpa och fylla i ett varucertifikat EUR.1, som visar ursprunget på bilen.

Fyll i varucertifikatet (EUR.1)

3. När du har fyllt i varucertifikatet ska du se till att få det stämplat av Tullverket i samband med exporten. Du behöver ta med dig leverantörsdeklarationen och även redogöra för om bilen renoverats eller reparerats, och i så fall i vilken omfattning.

Observera!
Möjligheten att få lägre tull med ett varucertifikat EUR.1 är inte obligatoriskt. Varucertifikatet kan bidra till att köparen av bilen eventuellt får en lägre tull i det landet bilen importeras till, förutsatt att det finns ett handelsavtal mellan EU och det landet.

Varucertifikatet EUR.1 köper du hos Lamanica Logistikservice AB/Industrilitteratur.

Läs om leverantörsdeklarationer här

Om du vill köpa en bil skattefritt för att exportera, det vill säga få tillbaka momsen på en vara som du exporterar till en land utanför EU, ska du vända dig till en bilhandlare.

Köpa bil i ett annat EU-land

Om du köper en bil i ett annat EU-land och som enligt Skatteverkets regler klassas som ny, ska du i vissa fall betala moms i Sverige.

Läs mer om reglerna vid köp av bil hos Skatteverket.

Sälja en bil till en person i ett annat EU-land

Om du säljer en bil till en person i ett annat EU-land behöver du inte anmäla det till Tullverket.

Tänk på att du måste avregistrera din bil i bilregistret.

Läs mer om avregistrering hos Transportstyrelsen.

Ingår landet i EU?

Om du är osäker på om landet som du ska handla med ingår i EU eller inte kan du se en lista över alla EU-länder eller söka på ett specifikt land på EU:s webbplats.

Landsfakta (EU:s webbplats)

Fordonsregistrering

När du köper eller säljer fordon från eller till ett annat land ska du kontakta Transportstyrelsen. De svarar på frågor om registrering, fordonsskatt, registreringsskyltar, flyttsaksfordon och ursprungskontroll av fordon.

Läs mer om fordonsregistrering hos Transportstyrelsen.

Avfall

Fordon som är i ett sämre skick kan omfattas av regelverket för avfall.

Läs mer om fordon och avfall hos Naturvårdsverket.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)