Tullverket

Begära ut allmän handling

 • Beskriv tydligt vilka handlingar eller uppgifter du vill ha så hjälper du oss att svara dig snabbare
 • Välj hur du vill ta del av handlingen
 • Uppge ditt personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer om din begäran gäller handlingar eller uppgifter om dig själv eller ditt företag.

Tullverket är skyldigt att skyndsamt pröva om sekretess gäller för någon uppgift i handlingen du vill ha.

Uppge inte känsliga personuppgifter

E-tjänsten innehåller fritextfält. I fritextfälten ska du endast skriva uppgifter som är relevanta för det aktuella ärendet.

Uppge inte känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas av artikel 10 i GDPR (t.ex. uppgifter om brott, fällande domar eller andra rättsliga påföljder) i kontakt med Tullverket om inte uppgifterna är relevanta för ärendet.

Känsliga personuppgifter innefattar, men är inte begränsade till, uppgifter om: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackligt medlemskap, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, genetiska eller biometriska data som identifierar en person.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du oss att säkerställa att vi hanterar informationen på ett lagligt och säkert sätt. Tack för din förståelse och samarbetsvilja.

Vill du begära ut handlingar eller uppgifter om ditt eget företag?

Om du har tillgång till Tullverkets e-tjänster för företag så kan du ta del av vissa uppgifter om ditt företag i Tullverkets it-system.

Där kan du bland annat hämta information om företagets importdeklarationer som underlag för momsredovisning.

Läs mer om hur du ansöker om tillgång till Tullverkets e-tjänster för företag

Vill du begära ut handlingar om ett importerat eller exporterat fordon?

Använd e-tjänsten för att begära ut handlingen och lämna följande uppgifter till oss:

 • Chassinummer på bilen du importerat eller exporterat
 • Registreringsnummer på bilen du importerat eller exporterat
 • Tull-id/LRN/MRN. Tull-id finns i din tulldeklaration
 • Importör/namn på den som står på importdeklarationen.

Om du vill begära ut handlingar om flera fordon via e-tjänsten så skickar du in en separat begäran per fordon.

Detta för att du ska få dina svar så fort som möjligt.

Vill du begära ut flera olika handlingar eller uppgifter?

Om du har flera olika typer av handlingar som du vill begära från Tullverket är vi tacksamma om du skickar in en separat begäran per handling som du vill ta del av.

Detta för att du ska få dina svar så fort som möjligt.

Du behöver ange en mejladress så att vi kan kontakta dig om vi har några frågor om ditt ärende.

Du får inget ärendenummer i e-tjänsten men när du skickat in din begäran så får du möjlighet att spara en bekräftelse.

Du behöver lämna en fullmakt om din begäran gäller handlingar om andra än dig själv eller ditt företag.

Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Tullverket för att få hjälp med ditt ärende. Du bör inte använda e-tjänsten eller skicka mejl.

Om du representerar en myndighet ska du inte använda e-tjänsten. Kontakta då istället Tullverket för att få hjälp med ditt ärende.

Kontakta Tullverket

Andra sätt att begära ut allmän handling

Om du av någon anledning inte har möjlighet eller inte vill använda e-tjänsten så kontakta Tullverket för att få hjälp med ditt ärende. Tänk på att ha nödvändiga uppgifter tillgängliga.

Kontakta Tullverket

Så hanterar Tullverket din begäran

Tullverket tar fram handlingen eller uppgiften du efterfrågar. Vi beslutar om handlingen eller uppgiften kan lämnas ut eller om den omfattas av sekretess. Om vi avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol. När du besöker oss för att göra din begäran är det inte säkert att du kan få ett besked i ärendet direkt på plats.

Hur du tar del av handlingen

Du kan

 • läsa handlingen i Tullverkets lokaler
 • hämta en kopia på handlingen i Tullverkets lokaler
 • få en kopia av handlingen skickad till din digitala brevlåda
 • få en kopia av handlingen skickad till din mejl
 • få en kopia av handlingen skickad till din postadress.

Om du vill läsa eller hämta handlingen i Tullverkets lokaler så kommer en handläggare att kontakta dig via mejl för att bestämma tid och plats.

Du behöver uppge ditt personnummer eller samordningsnummer om du vill få handlingen till din digitala brevlåda.

Avgifter som kan tillkomma

Om du vill ha kopior på handlingar kan det innebära en avgift.

 • De första nio sidorna är gratis
 • Tio sidor kostar 50 kronor
 • Från och med sida elva kostar varje sida två kronor.

Eventuell kostnad för att skicka handlingarna tillkommer.

I avgiftsförordningen kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för till exempel kopior i särskilda format och avskrifter.

Avgiftsförordningen på Sveriges riksdags webbplats

Fullmakt

Genom en fullmakt kan du tillåta att Tullverket lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess till någon annan.

En fullmakt ska innehålla

 • Namn och personnummer på parterna
 • företagsnamn och organisationsnummer, om det rör sig om ett företag
 • att fullmaktsgivaren (en person eller företag) har gett sitt tillstånd att Tullverket får lämna ut uppgifter till fullmaktstagaren
 • om fullmaktstagaren får lov att i övrigt utföra något och i så fall vad denne får lov att utföra
 • eventuella begränsningar för fullmakten, till exempel om den bara gäller för en viss tid
 • och underskrift och datum.

Fullmakten ska vara undertecknad av den person som gett sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut alternativt av firmatecknare när det gäller ett företag.

Fullmakten kan skickas i original till Tullverket eller som en digital kopia via e-post eller i e-tjänsten.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)