Tullverket

Utrotningshotade djur och växter

Det är förbjudet att föra utrotningshotade djur och växter – och produkter av sådana djur och växter – över Sveriges gräns utan tillstånd.

Det här är reglerat i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter. Den kallas Washingtonkonventionen eller Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konventionen är en internationell överenskommelse mellan länder. Syftet är att bevara djur och växter från utrotning.

Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Läs om utrotningshotade djur och växter hos Jordbruksverket .

Läs om Cites .

Ta del av EU-kommissionens information om handel med utrotningshotade djur och växter .

Sidan uppdaterades: 2020-08-26

Vad är ändrat:


4000