Tullverket
sökhund fordon

Vision och verksamhet

Tullverket är en av Sveriges uppbördsmyndigheter och har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.

Kort sagt handlar vår verksamhet om att ta ut tull samt kontrollera varuflödet. Arbetet ska bidra till att uppfylla uppdraget i enlighet med instruktionen för Tullverket och regleringsbrevet.

Vi har tolkat regeringens krav på den långsiktiga inriktningen av vårt arbete i en vision:

ETT TULLVERK med effektiva och moderna arbetsmetoder förenklar det legala och förhindrar det illegala.

Uppdaterad: 2019-07-15


4000