Tullverket

AEO – godkänd ekonomisk aktör

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater.

Alla företag, oavsett storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO. Det gäller tillverkare, exportörer, speditörer, lagerhållare, tullombud, transportörer och importörer.

Det finns två typer av AEO-tillstånd:

  • AEOC – tullförenklingar 
  • AEOS – säkerhet och skydd.

De båda tillstånden kan innehas samtidigt och ett kombinerat tillstånd (AEOC/AEOS) utfärdas då.

Så ansöker du om AEO-tillstånd

Tullverket tilldelar företaget AEO-tillståndet efter att ha granskat att alla villkor och kriterier är uppfyllda.

Läs om hur du ansöker om AEO-tillstånd.

Om du redan har ett tillstånd

Om du redan har ett tillstånd kan du logga i systemet för att se och hantera ditt tillstånd.

Logga in i Systemet för godkänd ekonomisk aktör

Fördelarna med att vara AEO

Statusen som AEO innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för företag och dess handelspartner.

En AEO-status innebär att företaget

  • får en enklare tillståndshantering – AEO-kriterier återfinns i flera andra tillstånd
  • löper mindre risk att varuflödet till och från unionen blir utsatt för kontroll
  • kan lämna önskemål om kontrollplats
  • möjlighet till nedsättning för samlad garanti (CGU)
  • säkerställer en god kvalitet och intern kontroll genom att se över rutiner, flöden och system. Detta leder till att risken för fel i tullhanteringen minskar.
  • har möjlighet att använda sig av ömsesidigt erkännande (MRA).

EU-gemensamma riktlinjer

AEO-riktlinjer finns till för både tullmyndigheter och ekonomiska aktörer för att se till att begreppet "godkänd ekonomisk aktör (AEO)" tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt samt för att garantera öppenhet och likabehandling av ekonomiska aktörer.

Riktlinjerna är inte juridiskt bindande utan är av förklarande karaktär. Riktlinjerna utgör ett samlat dokument som tillsammans med bilagorna täcker alla de viktigaste verktyg som används under AEO-ansökan och behandlingen av sådana ansökningar.

EU-kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer

EU-kommissionen har också tagit fram en e-bok som presenterar riktlinjerna i ett mer lättillgängligt format med interaktiva funktioner och kontrollfrågor.

Ta del av EU-kommissionens e-bok om AEO.

Företag med AEO-tillstånd

De företag som samtycker till att informationen i AEO-tillståndet offentliggörs i förteckningen över godkända ekonomiska aktörer på TAXUD:s webbplats.

TAXUD:s lista finns här.

Frågor och svar om systemet

Frågor och svar om Systemet för godkänd ekonomisk aktör (AEO)

Lär dig mer

Tullverkets presentation om AEO kan användas vid interna utbildningar för exempelvis nyanställda på företag med AEO-tillstånd:

Ta del av AEO-presentationen Powerpoint, 6 MB.

EU-kommissionen har tagit fram ett par webbkurser om AEO som baserar sig på tullagstiftningen. Kurserna fungerar bäst med webbläsaren Internet Explorer.

  • Kursen Godkänd ekonomisk aktör beskriver vad det innebär att vara godkänd ekonomisk aktör och hur ansökningsprocessen går till. Kursen beräknas ta 60 minuter att genomföra.
  • Kursen EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkänd ekonomisk aktör, AEO) förklarar hur du använder Systemet för godkänd ekonomisk aktör. Kursen finns bara på engelska och beräknas ta 90 minuter att genomföra.

Ta del av EU-kommissionens kurs Godkänd ekonomisk aktör.

Ta del av EU-kommissionens kurs EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkänd ekonomisk aktör, AEO).


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tullverkets presentation om AEO finns att ladda ner.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)