Tullverket

Deklarera gemensamt hälsodokument för införsel (CHED)

Information till dig som importerar djur, växter, livsmedel eller andra varor som omfattas av gemensamma hälsodokument för införsel, Common Health Entry Document (CHED).

Importerar du djur, växter, livsmedel eller andra varor som omfattas av olika typer av tillstånd, hälsointyg, sundhetscertifikat eller liknande?

Nedan kan du se hur du ska deklarera den här typen av dokument. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Deklaration enligt ny lagstiftning

Standardtulldeklaration (IMDS och IMDP)

Om du lämnar standardtulldeklarationer i det nya importsystemet ska du ange CHED på varupostnivå och komplettera med avräkning för respektive referens.

Ange följande uppgifter i deklarationen

12 03 001 000 Referensnummer – Ange referensnummer till det CHED du refererar till.

12 03 002 000 Typ – Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar koderna i Tulltaxan.

12 03 013 000 Varupostnummer i dokumentraden – Om ditt intyg upptar flera varor pekar du på rätt rad i intyget här.

12 03 005 000 Beräkningsenhet och kvalificerare – Om intyget är utfärdad i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.

12 03 006 000 Kvantitet – Ange den kvantitet som ska räknas av från intyget.

Deklaration enligt äldre lagstiftning

Standardtulldeklaration (DNU och DNK)

Du ska anmäla dina varor och CHED-uppgifter i deklarationen på samma sätt som tidigare. Var dock noga med att jämföra uppgifterna du lämnar i tulldeklarationen så att de stämmer överens med ditt CHED. Om varukoder eller viktangivelser inte stämmer överens kommer sändningen att stoppas.

Du som har tillstånd till förenklad deklaration vid import (HNU och HNK) och deklarerar via EDI, system till system

Ange följande uppgifter i deklarationen

Fält 44, Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:

  • Uppge varukod och nettovikt (motsvarande uppgifter som i standardtulldeklarationen anges i fält 33 och fält 38).
  • Om en kvantitet ska räknas av från intyget i form av extra mängdenhet och värde ska du också ange dessa uppgifter (motsvarande fälten 41 och 46 i standardtulldeklarationen).
  • En rad ska motsvara en varupost.

 

Ange åtgärdsindikator (Call me-kod) 13.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)