Tullverket

Flytta från Sverige till ett land utanför EU

När du flyttar från Sverige till ett land utanför EU ska du anmäla dina flyttsaker till export genom att fylla i en tulldeklaration. Det kan du göra själv på ett tullkontor vid gränsen eller låta din flyttfirma eller speditionsföretag göra.

Tillstånd för kulturföremål

För att få föra ut vissa kulturföremål från Sverige och EU behöver du ha utförseltillstånd och exportlicens.

Läs mer om vilka föremål som kräver utförseltillstånd och exportlicens och ansök hos Riksantikvarieämbetet .

Deklarera exporten med blanketten Enhetsdokument

Ladda ner blanketten Enhetsdokument. Pdf, 225.8 kB.

När du deklarera exporten på blanketten Enhetsdokument ska du fylla i följande fält och använda följande koder:

Fält 1 Deklaration, första delfältet: Skriv EU om du flyttar till ett EFTA-land (Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz). Skriv EX om du flyttar till ett annat land än ett EFTA-land.

Fält 1 Deklaration, andra delfältet: A

Fält 2 Avsändare/Exportör: Skriv avsändarens fullständiga namn och adress. Skriv även landskoden SE och personnummer och tilläggssiffrorna 00.

Fält 5 Varuposter: Skriv det totala antalet varuposter i deklarationen. Det ska motsvara det antal du skriver i fält 33.

Fält 8 Mottagare: Skriv mottagarens fullständiga namn och adress.

Fält 14 Deklarant/Ombud: Om du själv är deklarant skriver du " [ 1 ] Exportör 00400 ".

Fält 17a Bestämmelseland, Kod: Skriv bokstavskoden för bestämmelselandet, till exempel "US" för USA.

Leta reda på rätt landkod i en förteckning över landkoder .

Fält 24 Transaktionens art: Skriv 9.

Fält 31 Kolli och varubeskrivning: Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag: Skriv antal kolli, alltså hur många kollin din sändning består av. Skilj på emballerade varor och oemballerade varor. Beskriv godsmärkningen, alltså hur kollina är märkta. Skriv kollislag, alltså hur varorna är förpackade, till exempel CT för kartong och CS för låda.

Bifoga en lista som varubeskrivning (skriv "Bifogad lista"). Den bifogade listan ska innehålla uppgifter om dina flyttsaker där ska du specificera kapitalvaror som fordon, tv-apparater, datorer, kylskåp med mera. Övriga varor räcker att du redovisar under samlingsbegrepp som exempelvis böcker, hushållsartiklar, linne och kläder.

Fält 33 Varukod: Skriv 9905 00 00 för personlig egendom som tillhör utflyttaren.
 
Fält 37 Förfarande: I det första delfältet skriver du en fyrsiffrig kod. För vanlig export av flyttsaker är koden 1000.

Fält 38 Nettovikt: Skriv varornas nettovikt, alltså vikt utan emballage.

Fält 44 Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Skriv "N 380 saknas" (N 380 = handelsfaktura).

Fält 46 Statistiskt värde: Skriv sändningens statistiska värde i svenska kronor. Det vill säga totalbeloppet för varans värde plus frakt och försäkring. 

Fält 54 Ort/Datum, Deklarant/Ombud, Namn och underskrift: Skriv ort och datum. Underteckna handlingen i original och skriv ett namnförtydligande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)