Tullverket

Eori

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Det är helt kostnadsfritt att ansöka om och få ett Eori-nummer. Om du saknar ett Eori-nummer vid en tullaktivitet tas det inte ut någon straffavgift, men du måste då ansöka om ett Eori-nummer.

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification". När du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad handling, som till exempel att ansöka om ett tillstånd, behöver du ha ett Eori-nummer.

När du ansöker om ett Eori-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Ansök om Eori-nummer

Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer. De flesta Eori-ansökningar hanteras automatiskt inom en timme. För att ansöka om ett Eori-nummer behöver du identifiera dig med e‑legitimation.

Ansök om Eori-nummer


Om du ansöker om Eori-nummer för ett utländskt företags räkning finns inte krav på e‑legitimation, men ansökan kommer då hanteras manuellt. Du får då räkna med att det tar upp till fem arbetsdagar innan du får ditt Eori-nummer.

Läs mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Hur ser ett Eori-nummer ut?

Ett i Sverige tilldelat Eori-nummer består av landkoden SE + 10 siffror. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisationsnummer eller för privatpersoner/enskilda firmor personnummer. Till exempel SE5561234711.

Kontrollera om du har ett Eori-nummer

Du kan enkelt kontrollera om du har ett Eori-nummer genom att skriva in SE+organisationsnummer/personnummer till exempel SE5565552121 hos europeiska kommissionen. Skriv inte ut något streck före de fyra sista siffrorna.

Kontrollera om du har ett Eori-nummer .

I vilket EU-land ska du ansöka om Eori-nummer?

Du som är etablerad i ett EU-land ska alltid ansöka om Eori-nummer i ditt hemland. Du som är etablerad i ett land utanför EU ska ansöka om Eori-nummer i det EU-land där du först har en tullaktivitet.

Läs mer om filialer till utländska företag.

Om du ska ansöka i ett annat EU-land än Sverige behöver du kontakta myndigheten i det landet.

Läs EU-kommissionens information om Eori-nummer i EU.

Vem behöver ha Eori-nummer?

I princip all tullhantering kräver Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer. Här läser du vem som behöver och vem som inte behöver ett Eori-nummer.

Du behöver ett Eori-nummer om du har en roll som inbegriper att du:

 1. lämnar in en summarisk in- eller utförseldeklaration
 2. begär omdestinering
 3. står som mottagare i en tulldeklaration för import
 4. står som deklarant i en tulldeklaration för import
 5. står som ombud i en tulldeklaration för import
 6. står som exportör i en tulldeklaration för export
 7. står som deklarant i en tulldeklaration för export
 8. står som ombud i en tulldeklaration för export
 9. står som huvudansvarig i en tulldeklaration för transitering
 10. driver ett tillfälligt lager
 11. ansöker om ett tillstånd
 12. ansöker om AEO-tillstånd.


Vissa ekonomiska aktörer behöver inget Eori-nummer

Det finns undantag från regeln om Eori-nummer. Ett är ekonomiska aktörer från länder utanför EU som importerar varor temporärt med efterföljande återexport.

För att en ekonomisk aktör inte ska behöva använda ett Eori-nummer ska förfarandekoden FF1 vid importtillfället innehålla en kod för temporärt förfarande. Förfarandekoden FF1 får då inte börja med 40. Vid återexporten måste förfarandekoden FF1 börja med 31.

Om Eori-numret inte längre behövs

Om företaget till exempel upphör eller byter organisationsnummer behöver du kontakta oss på tullverket@tullverket.se för att återkalla Eori-numret och eventuellt ansöka om ett nytt.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000