Tullverket

Eori

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification". När du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad handling, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering, behöver du ha ett Eori-nummer.

När du ansöker om ett Eori-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Ansök om Eori-nummer

Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer. De flesta Eori-ansökningar hanteras automatiskt inom en timme. För att ansöka om ett Eori-nummer behöver du identifiera dig med e‑legitimation.

Ansök om Eori-nummer


Om du ansöker om Eori-nummer för ett utländskt företags räkning finns inte krav på e‑legitimation, men ansökan kommer då hanteras manuellt. Du får då räkna med att det tar upp till fem arbetsdagar innan du får ditt Eori-nummer.

Läs mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Hur ser ett Eori-nummer ut?

Ett i Sverige tilldelat Eori-nummer består av landkoden SE + 10 siffror. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisationsnummer eller för privatpersoner/enskilda firmor personnummer. Till exempel SE5561234711.

Kontrollera om du har ett Eori-nummer

Du kan enkelt kontrollera om du har ett Eori-nummer genom att skriva in SE+organisationsnummer/personnummer till exempel SE5565552121 hos europeiska kommissionen.

Kontrollera om du har ett Eori-nummer .

Vem behöver ha Eori-nummer?

I princip all tullhantering kräver Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer.

Läs om vem som behöver ha ett Eori-nummer.

I vilket EU-land ska du ansöka om Eori-nummer?

Du som är etablerad i ett EU-land ska alltid ansöka om Eori-nummer i ditt hemland. Du som är etablerad i ett land utanför EU ska ansöka om Eori-nummer i det EU-land där du först har en tullaktivitet.

Läs mer om filialer till utländska företag.

Om du ska ansöka i ett annat EU-land än Sverige behöver du kontakta myndigheten i det landet.

Läs EU-kommissionens information om Eori-nummer i EU.

Uppdaterad: 2020-05-30


4000