Tullverket

Drivmedel till fordon och specialbehållare

Drivmedel i standardtankarna på vissa motorfordon kan du föra in i Sverige tull- och skattefritt. Här kan du läsa vilka särskilda regler som gäller.

De fordon som omfattas är motordrivna vägfordon såsom privata motorfordon, nyttofordon och motorcyklar samt specialbehållare. Befrielsen omfattar inte drivmedel till motorfordon på räls (lok).

Tull- och skattefriheten gäller också för drivmedel i bärbara tankar i privata motorfordon och motorcyklar, men högst 10 liter per fordon, samt för smörjmedel som behövs för ett motorfordons normala drift under resan.

Bränslet får inte användas i något annat fordon än det som det importerades i. Det får inte tappas ur för att lagras utom för nödvändiga reparationer av fordonet och det får inte överlåtas kostnadsfritt eller mot ersättning. Om dessa bestämmelser inte följs ska tull och skatt betalas.

Definitioner


Standardtankar

Tankar som tillverkaren monterar som standard i alla fordon av samma modell. Tanken ska vara permanent inbyggd på ett sådant sätt att bränslet kan användas direkt både för att driva fram fordonet, och i förekommande fall, för att under transport driva kylsystem eller andra system.

Gastankar som monteras och används på samma sätt som ovan ska också anses vara standardtankar.

Specialbehållare

Alla behållare som är utrustade med särskilt utformade apparater för kylsystem, syrsättningssystem, termiska isoleringssystem eller andra system.

Standardtankar till specialbehållare

Tankar som tillverkaren monterar som standard i alla behållare av samma typ. Tanken ska vara permanent inbyggd på ett sådant sätt att bränslet kan användas direkt för att under transport driva kylsystem och andra system som specialbehållarna är utrustade med.

Gällande bestämmelser

  • Rådets förordning (EG) nr 1186/2009, artiklarna 107 och 110–111.
  • Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 2 kap. 2 § och 3 kap. 1§.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)