Tullverket

Droger

Narkotika, dopningsmedel (hormonpreparat) och missbrukssubstanser är exempel på droger som bara får föras in i Sverige enligt särskilda regler.

Tullverket bekämpar smuggling av droger som är förbjudna att föra in till Sverige och kontrollerar droger med villkor för införsel. Ett villkor för införsel kan till exempel vara att det krävs ett tillstånd.

Drogsituationsrapporter

I Drogsituationsrapporten kan du läsa om situationen på den svenska narkotikamarknaden, den strategiska bilden av kriminaliteten som ligger bakom narkotikabrottsligheten och de internationella brottsfenomen som till största delen styr tillgången till droger i Sverige.

Narkotika

All användning av narkotika, som inte sker i vetenskapligt eller medicinskt syfte, är förbjuden i Sverige. Förutom att föra in narkotika till Sverige, är det alltså förbjudet att inneha narkotika (även för eget bruk), föra in eller ut narkotika över Sveriges gränser, tillverka eller odla narkotika, sälja, ge bort eller låna ut narkotika, samt framföra ett fordon drogpåverkad.

Preparat som i Sverige är klassat som till exempel narkotika, läkemedel eller dopningsmedel (hormonpreparat), men inte är det i annat land (oavsett om det är EU-land eller inte), lyder under de svenska lagarna vid införsel eller hantering av preparatet i Sverige.

Lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Hälsofarliga varor

Varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

Lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Dopningsmedel

Dopningsmedel får du inte ta med dig annat än för medicinskt eller vetenskapligt bruk, och du får heller inte ta emot eller skicka dopningsmedel i paket.

Till dopningsmedel hör anabola androgena steroider (AAS), testosteron, tillväxthormon och andra kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron och tillväxthormon.

Lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Missbrukssubstanser

Tullverket har enligt lag rätt att omhänderta och förstöra missbrukssubstanser som ännu inte är klassade som narkotika eller hälsofarlig vara. Den här lagen gör det möjligt för tulltjänstemän och polismän att omhänderta substanser som innehåller ämnen som ännu inte blivit klassificerade som narkotika eller hälsofarlig vara, men som kan antas få en sådan klassificering.

Lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Klassificering av nya substanser

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har ansvaret för klassificeringen av narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och läkemedel i Sverige. Nya kemiska substanser utvecklas hela tiden och även om de till största delen är identiska med befintliga substanser så är det ett omfattande arbete att klassificera dem.

Läs om klassificering av narkotika hos Folkhälsomyndigheten.

Läs om klassificering av narkotika hos Läkemedelverket.

Nätdroger

En nätdrog är en drog, eller substans med liknande effekter, som du köper eller säljer via internet. Nätdrogen kan vara klassad som narkotika, dopningsmedel, andra hälsofarliga varor eller missbrukssubstans.

Nätdroger

Tullverkets beslagsstatistik för narkotika

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)