Tullverket
Organisationskarta över hur Tullverket är organiserat.

Organisation

Tullverket har totalt cirka 2 000 anställda medarbetare i organisationen. Verksamhet är organiserad i kärnverksamhet och stödverksamhet. Kärnverksamheten är indelad i två avdelningar, Brottsbekämpning och Effektiv handel.

Kärnverksamheten

Brottsbekämpning och Effektiv handel leds av varsin avdelningschef som har ett strategiskt ansvar för ledning och styrning av respektive verksamhet. Det  innebär bland annat ett ansvar för att säkerställa att den löpande verksamheten bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt, samt för att vidareutveckla verksamheten och förbättra dess resultat.

Det operativa arbetet inom kärnverksamheten genomförs i sju kompetenscenter och det gemensamma kompetenscentret Analys och underrättelse.

De fyra kompetenscentren inom Brottsbekämpning har ett geografiskt ansvar medan Effektiv handels tre kompetenscenter arbetar utifrån ett nationellt ansvar för sina sakområden. Effektiv handel och Brottsbekämpning har varsitt kompetenscenter på orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.

Kompetenscenter Analys och underrättelse är en gemensam resurs som ansvarar under avdelningsledningarna för både Effektiv handel och Brottsbekämpning.

Stödverksamheten

Stödverksamheten stödjer kärnverksamheten inom områden som administration, it, personalfrågor, kommunikation, juridik, ekonomi, verksamhetsstyrning och planering. Inom ramen för respektive ansvarsområde ska stödverksamheten bidra till att förbättra verksamheten.

Ledningsgruppen

Tullverkets verksamhet leds av vår ledningsgrupp som består av en generaltulldirektör, en överdirektör och sju avdelningschefer.

Se hela ledningsgruppen.

Sidan uppdaterades: 2020-07-01

Vad är ändrat:


4000