Tullverket

Återkalla ett tillstånd

Du kan återkalla ett tillstånd om du inte längre har nytta av det. 

Det att finns olika sätt att återkalla tillstånd, beroende på vilken typ av tillstånd det handlar om.

Hanteringen skiljer mellan

 • tillstånd som hanteras i Systemet för tullbeslut
 • tillstånd som hanteras i Systemet för godkänd ekonomisk aktör (AEO)
 • övriga tillstånd.

Tillstånd som hanteras i Systemet för tullbeslut

De flesta av alla tillstånd hanteras i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

De tillstånd som hanteras av systemet är

 • godkänd mottagare för unionstransiteringar (ACE)
 • godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (ACP)
 • tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering (ACR)
 • godkänd mottagare för TIR (ACT)
 • godkänd vägare av bananer (AWB)
 • samlad garanti (CGU)
 • förenkling av fastställande av belopp för tullvärde (CVA)
 • tullager (CWP, CW1, CW2)
 • betalningsanstånd (DPO)
 • registrering i deklarantens bokföring (EIR)
 • användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD)
 • slutanvändning (EUS)
 • aktiv förädling (IPO)
 • passiv förädling (OPO)
 • reguljär fartygslinje (RSS)
 • förenklad deklaration (SDE)
 • tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ (SSE)
 • tillfällig införsel (TEA)
 • användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning (TRD)
 • tillfällig lagring (TST).

Vill du återkalla något av dessa tillstånd börjar du med att logga in i Systemet för tullbeslut. Ditt tillstånd finns under "Tillstånd – Lista över tillstånd" och du skickar in din återkallelse elektroniskt i systemet.

Återkalla tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Tillstånd som hanteras i Systemet för godkänd ekonomisk aktör (AEO)

Vill du återkalla något av dina AEO-tillstånd loggar du in i Systemet för godkänd ekonomisk aktör, där du hittar ditt tillstånd under eAEO och rubriken Mina AEO-tillstånd.

Tillstånd som hanteras av systemet är:

 • AEOC – Tullförenklingar
 • AEOS – Säkerhet och skydd
 • AEOC/S – kombinerat AEO-tillstånd.

Systemet för godkänd ekonomisk aktör – AEO

Frågor och svar om Systemet för godkänd ekonomisk aktör

Övriga tillstånd

Om du vill återkalla ett annat tillstånd än de som nämns ovan använder du blanketten "Begäran om återkallelse av tillstånd":

Ladda ner blanketten Begäran om återkallelse av tillstånd. Pdf, 118.3 kB.

När du har fyllt i blanketten är det viktigt att en behörig firmatecknare undertecknar den. Skicka sedan in blanketten till:

Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Systemet för tullbeslut

Systemet för tullbeslut är EU:s gemensamma tillståndssystem. För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e‑tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e‑tjänsterna så ansök omgående för att kunna återkalla tillståndet.

Ansök om tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Läs mer om Systemet för tullbeslut.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)