Tullverket

Vapen och farliga föremål

Du måste alltid anmäla till Tullverket om du för med dig ett vapen som kräver tillstånd över den svenska gränsen. Att låta bli är straffbart.

Flera myndigheter delar ansvaret för att reglerna som gäller för att ta med sig vapen och farliga föremål till eller från Sverige efterföljs: Tullverket, Polismyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten.

De olika myndigheterna har olika roller:

  1. Tullverket kontrollerar att reglerna följs vid gränsen.
  2. Polismyndigheten och Inspektionen för strategiska produkter utfärdar tillstånd vid in- och utförsel av vapen.
  3. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att utfärda tillstånd vid införsel av laserpekare.

Läs om att resa med skjutvapen och ammunition för jakt och tävling.

Läs om att handla vapen och farliga föremål på din resa.

Läs om att handla vapen och farliga föremål på nätet.

Läs om att skicka eller ta emot paket med vapen och farliga föremål.

Sidan uppdaterades: 2020-08-26

Vad är ändrat:


4000