Tullverket

Samlarfordon

Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för att få klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse.

Du kan klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt eller etnografiskt intresse och få tullfrihet för fordonet, men fordonet måste uppfylla vissa krav. HS-numret för ett samlarfordon är 9705. Det ger tullfrihet och 12 procent i moms. Reglerna återfinns i den kompletterande anmärkningen till kapitel 97 i Tulltaxan.

Klassificera varor

Vilka krav ställs på ett samlarfordon?

För att uppfylla kraven för att vara ett samlarfordon måste fordonet vara

 • i ursprungligt skick utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.
 • minst 30 år gammalt
 • av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Följande krav anses vara uppfyllda om fordonet uppfyller kraven ovan:

 1. Fordonet ska vara förhållandevis sällsynt.
 2. Fordonet ska normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål.
 3. Fordonet ska vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål.
 4. Fordonet ska vara av större värde.

Vad innebär kraven?

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor

Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om till exempel motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik, bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc.

Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd.

Moderniserade och ombyggda fordon anses inte vara samlarfordon enligt Tulltaxan, även om ombyggnaden gjordes för mer än 30 år sedan. Detta innebär bland annat att så kallade "söndermekade" och "stylade" fordon inte anses vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt.

Med uttrycket "överföring" menas kraftöverföringen (koppling, växellåda, kardanaxel, drivande hjulaxel eller motsvarande).

Minst 30 år gamla

Fordonet måste vara minst 30 år gammalt för att klassificeras som samlarfordon.

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas

Det finns på marknaden nyproducerade fordon med modellnamn som är äldre än 30 år, till exempel Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Volkswagen Golf och Passat. Dessa exempel på fordon är så ändrade på grund av den tekniska utvecklingen och dagens krav, till exempel miljökrav, att de inte kan anses vara samma modell eller typ som den 30 år äldre modellen med samma namn.

Styrkande handlingar

För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör informationen lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från oberoende erkända experter.

Reservdelar

Delar och tillbehör till motorfordon klassificeras enligt HS-nummer 9705 under förutsättning att de är originaldelar eller tillbehör, är minst 30 år gamla och inte längre tillverkas.

Även för motorcyklar

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

Avfall

Äldre fordon i ett sämre skick, som inte uppfyller villkoren för att klassificeras som samlarfordon, kan omfattas av regelverket för avfall.

Begagnade fordon – Naturvårdsverket

Omprövning

När du anser att du har betalat för mycket tull och moms för ditt samlarfordon kan du skicka in en begäran om omprövning. Det kan du göra inom tre år från den dag fordonet kom in i Sverige. Tänk på att besiktning av fordonets skick ska ha gjorts i nära samband med importtillfället.

Ansökan om ändring ska skickas med brev till Tullverket och följande ska bifogas:

 • ett brev där du beskriver varför du vill göra en omprövning
 • tull-id (en kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror; du kan få den här uppgiften av det företag som transporterat din vara)
 • en köpehandling som visar den summa du har betalat för fordonet
 • bankuppgifter för återbetalning och direktinsättning på ditt konto (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer)
 • namn, adress och kontaktuppgifter
 • handlingar som styrker fordonets skick vid importtillfället, till exempel ett besiktningsutlåtande i original.

Skicka din ansökan till:

Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000