Tullverket

Frågor och svar om kontroller av paket

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för kontroller av paket och andra försändelser i post- och kurirflödet.

Det ligger en blå lapp i mitt paket. Varför har Tullverket kontrollerat paketet?

Tullverket har rätt att göra kontroller i post- och kurirflödet med stöd av 4 kap. 19§ tullagen (2016:253) eller 4 och 8 §§ lagen (1996:701).

Ni har kontrollerat mitt paket och saker i paketet är nu sönder. Vad har hänt?

Om det ligger en blå lapp i paketet där det står att vi har gjort en kontroll är kontrollen dokumenterad. Du kan skicka in ett klagomål och begära ersättning till tullverket@tullverket.se. Märk mejlet ”klagomål”.

Om paketet är tejpat med den gula texten ”kontrollerad av svensk tull” eller om det finns en blå lapp medskickad i paketet är det Tullverket som har kontrollerat paketet. Men om texten eller den blå lappen inte finns med är det inte Tullverket som har varit inne i paketet. Vänd dig då till ditt fraktbolag.

Ni har kontrollerat mitt paket och det fattas nu saker i det. Vad har hänt?

Om det ligger en vit blankett med i paketet där det står att delar av innehållet är omhändertaget eller beslagtaget kommer du att få ett brev med mer information skickat hem till dig.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)