Tullverket

Resa med djur

För införsel av levande djur gäller olika regler beroende på om det är sällskapsdjur eller andra djur. Det är också olika bestämmelser beroende på varifrån djuret kommer.

Det är viktigt att djur som reser över gränserna inte för med sig smittsamma sjukdomar. Det är också viktigt att du hjälper till att motverka otillåten handel.

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av djur till Sverige och har mer detaljerad information. Tullverket utför kontroller vid gränsen åt Jordbruksverket.

För dig som ska ut och resa – Jordbruksverket

Resa med hund eller katt

När du vill ta med din hund eller katt till Sverige måste du anmäla djuret till Tullverket. Om du reser från ett annat EU-land kan anmälan göras på webben innan du kommer till Sverige, eller så anmäler du ditt djur vid gränsen vid ankomsttillfället. Om du reser från ett land utanför EU anmäler du ditt djur vid gränsen vid ankomsttillfället genom att välja röd fil i tullfiltret vid en av våra gränsstationer. Om du inte anmäler din hund eller katt till oss kan det vara ett brott mot lagen om straff för smuggling. Djuret måste också uppfylla Jordbruksverkets krav för in- eller utförsel. 

Hund, katt och iller som du tar med från Norge behöver du inte anmäla om djuret är ID-märkt och har ett EU-pass för sällskapsdjur. Detta gäller under förutsättning att djuret inte har förts in till Norge i strid med norsk lagstiftning.

Läs mer om vad som gäller när du reser med hund eller katt och hur du anmäler det till Tullverket på sidan Resa med hund eller katt.

Köpa hund eller katt i ett land utanför EU

  1. Anmäl ditt djur till Tullverket. Köper du ditt djur i Norge ska du bara anmäla om värdet överstiger 3 300 kronor.
  2. Om du reser med kommersiellt flyg eller färja ska du betala moms och eventuellt andra importavgifter om värdet på dina varor (inklusive djuret) överstiger 4 700 kronor.
  3. Om du reser med bil eller tåg ska du betala in moms och eventuellt andra importavgifter om värdet på dina varor (inklusive djuret) överstiger 3 300 kronor.

Alla varor du handlar i ett land utanför EU ingår i det belopp som du får införa fritt. Om du reser med kommersiellt flyg eller båt får du fritt införa varor för 4 700 kronor och om du reser med bil och tåg får du fritt införa varor för 3 300 kronor. Detta inkluderar hundar eller katter som du köpt utomlands. Gränsen gäller inte per djur utan det totala värdet på de varor du köpt utanför EU.

Observera att särskilda regler gäller för alkohol och tobak.

Kom ihåg att utöver detta gäller samma regler som när du vanligtvis reser med hund eller katt.

Resa med häst

Du som reser med häst från ett land utanför EU ska anmäla den till Tullverket när du passerar gränsen till Sverige. Anmälan ska göras på någon av följande platser: Arlanda flygplats, Landvetter flygplats och Norrköpings flygplats. Vid gränspassage mellan Sverige och Norge ska du använda en tullväg - en väg där det finns en bemannad och öppen tullklareringsexpedition. Vid tullklareringsexpeditionen ska du välja röd fil och stanna för att deklarera din häst för in- eller utförsel.

Tullklareringsexpeditioner

Tillfällig införsel

Resor och handel med hästar mellan länder

Köpa häst i ett land utanför EU

Om du köper en häst från ett land utanför EU och ska ta med den i Sverige ska du anmäla hästen till Tullverket och betala in moms och eventuellt andra importavgifter. Kom ihåg att utöver detta gäller samma regler som när du vanligtvis reser med häst (läs ovanstående stycke: Resa med häst). 

För mer information om införselavgifter, kontakta oss.

Särskilt tillstånd för utrotningshotade djur och växter

Det är förbjudet att föra utrotningshotade djur eller växter över gränsen utan särskilt tillstånd. Det här gäller även för produkter av utrotningshotade djur eller växter.

Det här är reglerat i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter, Washingtonkonventionen eller Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konventionen är en internationell överenskommelse mellan flera länder med syftet att bevara djur och växter från utrotning.

Den som bryter mot konventionen kan dömas till böter eller fängelse.

Hotade växter och produkter av hotade växter – Jordbruksverket

Hotade djur och produkter av hotade djur – Jordbruksverket

Utrotningshotade djur och växter

EU-kommissionens information om handel med utrotningshotade djur och växter

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000