Tullverket

Handla vapen och farliga föremål på nätet

Du behöver alltid anmäla till Tullverket när du beställer skjutvapen, ljuddämpare och ammunition på nätet. Du kan även behöva anmäla övriga vapen, farliga föremål, till exempel knivar och laserpekare, som du beställer på nätet.

När du köper ett skjutvapen, ljuddämpare, ammunition eller ett farligt föremål på nätet kan det krävas tillstånd från Polismyndigheten. Ska du köpa en laserpekare kan det krävas tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Ta reda på vad respektive myndighet kräver i just ditt fall. Reglerna är olika beroende på om du gör din beställning från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU.

Införsel eller utförsel av vapen – Polismyndigheten

Meddela om produkt, teknisk anordning eller ämne alstrar strålning – Strålsäkerhetsmyndigheten

Handla vapen på nätet från ett annat EU-land

Sök tillstånd

Du kan behöva tillstånd från flera olika myndigheter beroende på vad du beställer. Tänk på att söka tillstånd i god tid innan du beställer din vara.

Anmäl till Tullverket

Den transportör som fraktar din beställning ansvarar för att anmäla det till Tullverket vid gränsen. Om beställningen innehåller skjutvapen, ljuddämpare och ammunition ska den som för in beställningen till Sverige se till att följande blankett är ifylld och undertecknad:

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling Pdf, 241.5 kB.

Välj röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska transportören lämna in blanketten och även visa upp eventuella tillstånd för vapnet eller föremålet för en tulltjänsteman. Det är därför viktigt att välja röd fil vid gränskontrollen.

Handla vapen på nätet från ett land utanför EU

Sök tillstånd

Du kan behöva tillstånd från flera olika myndigheter beroende på vad du beställer. Tänk på att söka tillstånd i god tid innan du beställer din vara.

Anmäl till Tullverket

Den transportör som fraktar din beställning ansvarar för att anmäla det till Tullverket vid gränsen. Den som för in beställningen till Sverige ansvarar för att blanketten Enhetsdokument är ifylld och undertecknad. Om din beställning innehåller skjutvapen, ljuddämpare eller ammunition ska även blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling vara ifylld och undertecknad.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling Pdf, 241.5 kB.

Välj röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska transportören lämna in de två blanketterna och även visa upp eventuella tillstånd för vapnet eller föremålet för en tulltjänsteman. Det är därför viktigt att välja röd fil vid gränskontrollen.

Betala avgifter

Du kan behöva betala tull och moms för din beställning.

Vad är avgiften på min vara?

Ingår landet i EU?

Om du är osäker på om landet som du ska handla med ingår i EU eller inte kan du se en lista över alla EU-länder eller söka på ett specifikt land på EU:s webbplats.

Landsfakta (EU:s webbplats)

Vad räknas som skjutvapen och ammunition?

Som skjutvapen räknas

 • kul- och hagelvapen
 • armborst
 • tårgas- och pepparsprayanordningar
 • elchockvapen (elpistol, taser och liknande)
 • vissa vapendelar.

Med ammunition menas patroner och projektiler till handvapen samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler. Ljuddämpare regleras i princip på samma sätt som ammunition.

Regler för ljuddämpare

Ljuddämpare jämställs inte med skjutvapen, utan regleras på i princip samma sätt som ammunition. Den som har tillstånd för skjutvapen får utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet.

Läs mer på polisens webbplats.

Vad räknas som övriga vapen?

Det finns olika sorters vapen som inte enligt lag definieras som skjutvapen. Olika vapen omfattas av olika regler och kräver olika tillstånd.

Luft- och kolsyrevapen (effektbegränsade vapen)

Med luft- och kolsyrevapen menas så kallade effektbegränsade vapen. Det är vapen som drivs med till exempel gas, kolsyra, luft, fjäder eller annat jämförbart drivmedel.

Du kan ta med dig ett luft- eller kolsyrevapen till Sverige utan tillstånd om:

 1. Du är över 18 år.
 2. Vapnet har en effektbegränsning som innebär att projektilen som skjuts ut har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule fyra meter från vapnets mynning.
 3. Anslagsenergin är max 3 joule fyra meter från vapnets mynning för ett helautomatiskt vapen.
 4. Anslagsenergin är max 10 joule fyra meter från vapnets mynning för ett halvautomatiskt vapen.
 5. Projektilen (färgampullen) har en minsta diameter om 16 mm (gäller paintballvapen).

Ett exempel på ett effektbegränsat vapen är ett luftgevär med en 4,5 mm luftgevärskula som färdas i max 200 m/sek, uppmätt fyra meter från vapnets mynning.

Om ditt luft- och kolsyrevapen inte uppfyller kraven för att slippa tillstånd i listan ovan måste du ha en licens för vapnet. Då gäller samma regler som för vanliga skjutvapen och du ska alltid anmäla till Tullverket när du för vapnet över gränsen.

Harpunvapen

Du behöver tillstånd från Polismyndigheten för att ta med dig harpunvapen till Sverige om

 1. Du är under 18 år.
 1. Avståndet mellan framkanten på bågen till upphakningsanordningen är över 50 cm.
 1. Harpunen drivs med fler än ett spännband.
 1. Harpunen drivs ut med explosiva ämnen som kolsyra, komprimerad luft eller spiralfjäder.

Vad räknas som farliga föremål?

Med farliga föremål menas springknivar, springstiletter, butterflyknivar, knogjärn, kaststjärnor, batonger, karatepinnar, blydaggar, riv- eller nithandskar, spikklubbor och liknande. För att få föra in ett sådant föremål till Sverige måste du ha ett särskilt tillstånd från Polismyndigheten.

Du behöver tillstånd för att köpa en stark laserpekare

Du behöver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att få ta med dig en stark laserpekare till Sverige. Med stark laserpekare menas en batteridriven laserpekare som ska hållas i handen och som tillhör laserklass 3R, 3B eller 4. I de flesta fall innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (1 mW).

Vanliga frågor och svar om att handla vapen eller farliga föremål på nätet

Har du fler frågor ber vi dig läsa igenom våra frågor och svar om att handla vapen och farliga föremål på nätet.

Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontaka oss.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande kring ljuddämpare.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)