Tullverket

Allmänt om att handla på nätet

När du köper en vara från ett annat land via internet är reglerna olika beroende på vad du beställer och från vilket land varan kommer.

Om du beställer en vara från ett företag inom EU som i sin tur beställer varan från ett land utanför EU (till exempel USA eller Kina) gäller samma regler som om du gör din beställning direkt från ett land utanför EU.

Handla på nätet från ett land utanför EU

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad, om den är köpt i en nätbutik eller på en nätauktion. Det gäller också priser som du har vunnit på nätet.

Det är för det mesta företaget som transporterar din vara (Postnord eller ett kurirföretag) som gör din tulldeklaration och som tar ut momsen åt dig. Som underlag för det använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. Sedan tar företaget som transporterar paketet ut en administrationsavgift av dig för det jobbet.

Olika avgifter för olika varor

Hur mycket du ska betala i tull, moms och eventuellt andra skatter beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Läs mer om olika avgifter.

Ta hjälp av tullräknaren för att räkna ut vad din vara kommer att kosta.

Vi hjälper dig att göra rätt

Även om ett företag transporterar ditt paket är det du som beställare som är ansvarig för att rätt avgifter i slutänden betalas in till Tullverket. Om du upptäcker att du inte har fått betala moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att göra rätt.

Läs mer om hur du går till väga för att betala moms.

Beställer du varor från Storbritannien?

Fram till och med den 31 december 2020 kommer det inte att ske några förändringar när det gäller handeln med varor till och från Storbritannien.

Följ utvecklingen

En gåva på nätet räknas inte som en gåva i tullen

När du näthandlar och varan skickas från ett land utanför EU direkt till mottagaren räknas det aldrig som en gåva eftersom avsändaren är ett företag. En gåva kan bara skickas från en privatperson till en annan privatperson. Om du näthandlar och skickar gåvan direkt till mottagaren räknas gåvan som en vara.

Läs mer om att skicka och ta emot gåvor.

Handla på nätet från ett annat EU-land

När du beställer en vara från ett annat EU-land behöver du inte betala någon tull, svensk moms eller andra skatter för varan.

Undantag

Det finns geografiska områden som ingår i EU:s tullområde men inte i EU:s skatteområde, till exempel Åland. Om du beställer en vara från något av de här områdena behöver du inte betala tull för varan. Däremot behöver du betala moms och eventuellt andra skatter i Sverige.

Sök mer information om EU:s mervärdesskatteområde hos Skatteverket .

Om du beställer en vara från ett företag inom EU som i sin tur beställer varan från ett land utanför EU (till exempel USA) gäller samma regler som om du gör din beställning direkt från ett land utanför EU, läs mer i stycket om att handla via internet från ett land utanför EU.

Förbud och restriktioner

Vissa varor omfattas av särskilda regler som gör att du behöver anmäla dem till Tullverket oavsett från vilket land du beställer dem.

Läs mer om varor som har särskilda regler.

Många varor kräver att du ansöker om tillstånd från andra myndigheter än Tullverket för att få föra in dem i Sverige.

Se vilka myndigheter som Tullverket gör kontroller på uppdrag av.

Uppdaterad: 2020-06-08


4000