Tullverket

Handla alkohol på nätet

För att handla alkohol på nätet ska du vara 20 år och du ska alltid betala alkoholskatt. Det är inte tillåtet att köpa alkohol på nätet från ett land utanför EU.

Handla alkohol på nätet från ett EU-land

Om du är 20 år får du beställa alkoholvaror för ditt eller din familjs personliga bruk.

Du ska alltid betala alkoholskatt

Beroende på om säljaren har registrerat sig för alkoholskatt i Sverige eller inte, gäller olika regler.

  • Säljaren är registrerad för alkoholskatt i Sverige – säljaren betalar in skatten.
  • Säljaren är inte registrerad för alkoholskatt i Sverige – du betalar in skatten.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Alkoholskatt för privatpersoner – Skatteverket

Hur mycket alkoholskatt ska du betala?

Om du vill köpa exempelvis vin eller öl på nätet inom EU behöver du betala svensk alkoholskatt.

Skatteverket beräknar alkoholskatten på olika sätt beroende på vilken sorts alkoholvara det gäller.

Skattesatser för alkohol – Skatteverket

Om du inte följer reglerna kan Tullverket omhänderta alkoholvarorna och inleda en skatteutredning. Du kan då behöva betala både alkoholskatt och ett transporttillägg som motsvarar 40 procent av alkoholskatten. Om Tullverket omhändertar alkoholvaror kontaktar vi alltid dig via brev.

Föra in alkoholen i Sverige

Om du anlitar ett transportföretag eller till exempel en vän för att föra in alkoholen behöver du registrera dig som tillfälligt certifierad mottagare hos Skatteverket på förhand och betala alkoholskatt till Skatteverket.

Föra in alkohol från ett annat land i EU – Skatteverket

Om säljaren skickar alkoholen till dig är det distansförsäljning. Om säljaren har registrerat sig för alkoholskatt i Sverige behöver du inte göra något. Men om säljaren inte har registrerat sig för alkoholskatt i Sverige ska du anmäla dig som mottagare vid distansförsäljning hos Skatteverket.

Ta emot alkohol vid distansförsäljning – Skatteverket

Vilka räknas till familj?

Din familj är de närmast anhöriga som du delar hushåll med till exempel partner, make/maka eller sambo.

Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

Handla alkohol på nätet från ett land utanför EU

Du får inte beställa alkoholvaror från ett land utanför EU.

Handla alkohol på din resa

När du själv tar hem alkohol från ett annat EU-land gäller andra regler.

Handla alkohol på din resa

Ingår landet i EU?

Om du är osäker på om landet som du ska handla med ingår i EU eller inte kan du se en lista över alla EU-länder eller söka på ett specifikt land på EU:s webbplats.

Landsfakta (EU:s webbplats)

Har du fler frågor om att handla alkohol på nätet?

Läs vår sammanställning av vanliga frågor och svar om att handla alkohol på nätet.

Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Sidan är omarbetad och förtydligad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)